ZÁKLADNÝ BOJOVÝ VÝCVIK SÍL SB PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ – PRIDAJ SA !

Absolvuj základný bojový výcvik síl SB určený pre širokú verejnosť ! Aj v roku 2018 môžu občania Slovenskej republiky absolvovať základný bojový výcvik síl SB bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii ! NEVÁHAJ A PRIDAJ SA ! POSUŇ SVOJE LIMITY ! POSUŇ SVOJE HRANICE ! Prejdi komplexným výcvikom zameraným na :

 • I. individuálnu bojovú prípravu
 • II. skupinovú bojovú prípravu
 • III. operačnú bojovú prípravu

Záverečná fáza výcviku ťa prevedie nasadením do bojovej operácie kde svoje získané zručnosti preveríš v simulovanom bojovom poli počas vyhlásenej bojovej pohotovosti.

! ABSOLVUJ ZÁKLADNÝ BOJOVÝ VÝCVIK SÍL SB V PLNOM ROZSAHU !

TERMÍN SPUSTENIA – 20.08.2018
TERMÍN UKONČENIA – 24.08.2018

CENA VÝCVIKU – 35 eur na 1 osobu
DĹŽKA TRVANIA – 5 kalendárnych dní

Výcvikové požiadavky :

– minimálny vek : od 18 rokov

– bezúhonnosť

– svojprávnosť

Uchádzač o zaradenie do výcviku nemusí doposiaľ disponovať žiadnymi bojovými zručnosťami a vedomosťami. Štruktúra výcviku je zostavená tak, aby sa každý naučil hýbať v uvedenej bojovej problematike postupnom tempe prípravy.

AKO NASTÚPIŤ NA VÝKON ZÁKLADNÉHO BOJOVÉHO VÝCVIKU SÍL SB ?

Každý občan so záujmom o výkon základného bojového výcviku síl SB musí prejsť organizačnou registráciou na základe nasledovného postupu :

I. krok :

– vyplnenie registračného formulára v nasledovnom znení :

 • Meno a priezvisko :
 • Dátum narodenia :
 • Tel. číslo :
 • E – mail :
 • URL adresa profilu na sociálnej sieti Facebook : [ ak ním záujemca disponuje]
 • Znenie požiadavky : Žiadam o zaradenie do výkonu základného bojového výcviku síl SB v rámci projektu LVV 2018.

 

II. krok :

– zaslanie vyplnených informácii na :

Oficiálnu stránku síl SB na sociálnej sieti Facebook prostredníctvom osobnej správy alebo na komunikačný e – mail síl SB [ slovenskibranci.nabor@gmail.com ]

ZASLANÍM VYPLNENÉHO REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA POTVRDZUJETE :
že súhlasíte s podmienkami ochrany spracovania osobných údajov za účelom registrácie
– že spĺňate základné výcvikové požiadavky stanovené základným bojovým výcvikom síl SB


 

III. krok :

Vaša registračná požiadavka bude následne personálnym oddelením síl SB spracovaná a následne  obdržíte písomné vyrozumenie o úspešnej registrácii s ďalšími      organizačnými pokynmi.

 

–  ÚSPEŠNÝM ABSOLVOVANÍM ZÁKLADNÉHO BOJOVÉHO VÝCVIKU SÍL SB TO EŠTE NEMUSÍ BYŤ KONIEC  –

Možnosti úspešných absolventov základného bojového výcviku síl SB :

 • Absolvent základného bojového výcviku síl SB nie je po ukončení výcviku žiadnym spôsobom viazaný k plneniu ďalších úloh v silá SB či k ďalšiemu členstvu či výkonu služby pokiaľ sa nerozhodne inak!
 • Absolvent základného bojového výcviku síl SB má po ukončení výcviku možnosť nastúpiť na výkon služby v silách SB zaradením do rezervnej posádky aktívnych záloh či regulérnej posádky najbližšieho z oddielov ak sa tak rozhodne.
 • Ak sa absolvent základného bojového výcviku síl SB rozhodne po ukončení výcviku nastúpiť do štruktúr síl SB nemusí ďalej podstupovať proces prijímacieho konania a je zaradený priamo do výkonu zvolenej služby.
 • Každý úspešný absolvent základného bojového výcviku síl SB má možnosť opätovne nastúpiť do výkonu cvičenia každý ďalší rok pokračovaním v odbornom bojovom výcviku síl SB ktorý je vykonávaný súbežne bez ohľadu na to či sa rozhodne alebo nerozhodne vstúpiť do štruktúr síl SB .

LVV 2018 PERSONAL INTRO FINAL


–  ZÁKLADNÝ BOJOVÝ VÝCVIK SÍL SB  –

Všetci účastníci základného bojového výcviku pocítia na vlastnej koži koordinovaný a účelový bojový dril a život vo výcvikovej základni síl SB ktorý sa spolu s priľahlým výcvikovým priestranstvom zmení v určitom okamihu na simulované bojisko plné výziev a bojových úloh. Táto skúsenosť posunie každého účastníka nie len po vedomostnej stránke bojových zručností ale v neposlednom rade aj v psychickej odolnosti a v schopnosti rýchlo a racionálne reagovať v stresových situáciách pod nátlakom a to čo najefektívnejším spôsobom.

Základný bojový výcvik ( ZBV ) síl SB je komplexným prípravným opatrením zahŕňajúcim súbor niekoľkých cvičení v rámci primárnych tematických celkov bojovej prípravy od prípravnej a výcvikovej individuálnej úrovne cez skupinovú bojovú prípravu až po nasadenie celkov do plnenia úloh v cvičnej bojovej operácii univerzálneho zamerania. Základný bojový výcvik a následné záverečné nasadenie do bojovej operácie pozostáva z primárnych štandardov vojenského výcviku defenzívnych, ofenzívnych a transportných pechotných aktivít peších a mechanizovaných jednotiek.

–  ŠTRUKTÚRA ZÁKLADNÉHO BOJOVÉHO VÝCVIKU SÍL SB  –

 

Poradová príprava :

Základná a primárna časť výcviku zameraná na prípravu účastníkov v základnom vojenskom vystupovaní, disciplíne, jednotnosti, okamžitej reakcieschopnosti na vydané povely a lojalite k svojim spolubojovníkom a svojmu celku.

POR_PR

Strelecká príprava :

Komplexná príprava účastníkov výcviku v bezpečnej manipulácii a spôsoboch bojového využitia štandardných pechotných zbraňových systémov ako sú dlhé ručné zbrane, munícia a ďalšie výzbrojné prvky  pechotných družstiev.

STR_PR

RCHBO :

Základná príprava účastníkov výcviku v správnom, okamžitom a efektívnom používaní dostupných individuálnych prostriedkov radiačnej, chemickej a biologickej ochrany pri výkone individuálnej a skupinovej činnosti v rámci pôsobenia a prekonávania oblastí na ktoré pôsobia ničivé účinky radiačných, chemických a biologických látok vojenského a nevojenského charakteru.

RCHBO_PR

Ženijna príprava :

Štandardná príprava účastníkov výcviku vo výkone maskovacích opatrení, nepozorovaných presunov a činností, budovaní a využívaní prostriedkov obrannej infraštruktúry a vo výkone preventívnych opatrení pred ničivými účinkami nástražných výbušných systémov a výbušných zátarás vojenského a nevojenského charakteru.

ŽEN_PR

Topografická príprava :

Komplexná príprava účastníkov výcviku v zručnostiach vojenskej topografie s využitím štandardných a dostupných topografických prostriedkov v rámci uplatnenia pri orientácii v teréne počas plnenia bojových úloh, lokalizácii cieľov a pozícii nepriateľa a určovania vlastnej polohy.

TOPO_PR

Zdravotnícka príprava :

Komplexná príprava účastníkov výcviku v správnych spôsoboch ošetrenia bojových a nebojových zranení počas pôsobenia v bojovom poli či nebojovej oblasti.

MED_PR

Taktická príprava :

Komplexná príprava účastníkov výcviku v štandardných pechotných individuálnych a skupinových metódach uplatnenia bojových postupov presného a cieleného ofenzívneho , defenzívneho a transportného charakteru počas pôsobenia na bojisku a v otvorených priestranstvách ako celky ľahkej, mechanizovanej či motorizovanej pechoty.

TACTIC_PR

Nasadenie do bojovej operácie :

Záverečná fáza v ktorej účastníci výcviku absolvujú dvadsaťštyri hodinové pôsobenie v simulovanom bojovom poli s uplatnením všetkých nadobudnutých bojových zručností pri hromadnom a koordinovanom plnení operačných úloh počas vyhlásenej bojovej pohotovosti s ofenzívnym, defenzívnym a transportným charakterom voči reálne pôsobiacim opozičným jednotkám.

Účastníci výcviku si prejdú ofenzívnym cieleným obsadzovaním územia predsunutých operačných základní, postupnú elimináciu prostriedkov a cieľov vyšších a nižších priorít ničenia, strategické bojové pôsobenie, obranu vlastných napadnutých základní a mnoho ďalších incidentov ktoré vedú k prevereniu reakcieschopnosti a uplatnení vedomostnej, fyzickej a psychickej prevahy získanej v predošlých fázach výcviku.

OPERATION

–  SPOLUPRÁCA SÍL SB S VEREJNOSŤOU  –

Projekt LVV 2018 ( Letný všebranecký výcvik 2018 ) bol v minulých rokoch spolu so všetkými príslušnými výcvikovými opatreniami výlučne určený len pre príslušníkov bojových a nebojových štruktúr síl SB. V roku 2017 sa generálne velenie organizácie rozhodlo poskytnúť tento výcvikový projekt základnej a odbornej bojovej prípravy aj občanom širokej verejnosti SR bez akýchkoľvek ďalších záväzkov k organizačným štruktúram síl SB v pilotnej verzii prevedenia. V súčasnosti je tento projekt určený ako pre príslušníkov síl SB, tak pre každého odhodlaného občana Slovenskej republiky spĺňajúceho základné normy nástupu na výkon základného bojového výcviku.

Účel otvorenia projektu LVV pre širokú verejnosť :

 • Zlepšenie úrovne informovanosti o štruktúrach a existencii síl SB v radoch občanov širokej verejnosti SR.
 • Priblíženie účelu a primárnych princípov činností štruktúr síl SB občanom širokej verejnosti SR.
 • Hromadná príprava obyvateľstva Slovenskej republiky v oblastiach organizovanosti, reakcieschopnosti a uplatnenia nadobudnutých vedomostí a zručností pri výskyte krízových a život ohrozujúcich situácii vojenského a nevojenského charakteru.
 • Širšie poskytnutie možností bojového výcviku na určitej kvalitatívnej úrovni a následnej možnosti zaradenia absolventov výcviku do štruktúr síl SB efektívnou formou. Absolventi základného bojového výcviku ktorý budú mať záujem stať sa súčasťou organizácie a pomôcť tak posilniť obranyschopnosť Slovenskej republiky dostanú možnosť okamžitého nástupu do posádky zodpovedajúceho oddielu.