Výcvik SB oddielu Bystričan

Dňa 18.februára sa uskutočnil výcvik SB oddielu Bystričan. Zameranie výcviku bolo veľmi pestré a zaujímavé. Členovia sa stretli s inštruktážou narábania so zbraňou vz.58 ako aj zborkou a rozborkou , oboznámili sa so zdravovedou kde si mnohé vyskúšali a preverili tak vedomosti ktoré nadobudli v teoretickej časti výcviku.

Po tejto časti výcviku nasledoval presun zimným terénom v hlbokom snehu kde boli branci oboznámení s pomôckami uľahčujúcimi tento typ presunu ako sú napríklad snežnice a to nielen profesionálne ale aj na mieste vyrobené. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť a nová vedomosť ktorú branci dostali. Celý výcvik prebehol v dobrej nalade a už teraz sa pripravuje ďaĺší výcvik SB oddielu Bystričan.