VÝCVIK PRVEJ ŠPECIALIZOVANEJ ZDRAVOTNÍCKEJ JEDNOTKY SB

 

V dňoch 23.9. až 25.9. prebehol prvý oficiálny a zároveň otvárací výcvik zdravotníkov SB. Vytvorenie zdravotníkov v rámci síl SB bolo potrebné takpovediac ako soľ. Rovnako akútne tento nedostatok vnímal i staronový predseda SB Peter Švrček, ktorí sa pred voľbami zaviazal spolu s vedením SB, že tento nedostatok v čo najkratšom čase odstráni.

Mesiac po voľbách tu máme prvé ovocie spoločnej snahy. Proces výučby zdravotníkov SB sa teda začal a je už len otázkou času, kedy do oddielov jednotiek SB pribudnú riadne označení a vyškolení zdravotníci s cieľom nie len prehĺbiť obrany a reakcieschopnosť síl SB, ale vedomosti využiť aj v civilnom živote, prípadne školiť zadarmo civilné obyvateľstvo.  Byť zdravotníkom SB je vážne poslanie a rozhodne to nie je pre každého. Náročná a zdĺhavá teoretická výučba, dokonalá fyzická kondícia a vlastnosť zvládať krízové a neprehľadné situácie s chladnou hlavou to sú kritériá, úskalia a podmienky cez ktoré nie každý prejde. Na danú tému sme sa čo to opýtali i predsedu SB Petra Švrčeka, ktorý sa celého cvičenia zúčastnil.

Už dávnejšie ste hovorili o nutnosti vytvorenia zdravotníkov v rámci síl SB, prečo až teraz ?

Vytvorenie zdravotníkov nie je veru ľahká záležitosť. To čo nám chýbalo boli financie a inštruktor v danom obore s dostatočnou akreditáciou ktorí by mal čas sa venovať tejto novej špecializácií v radoch SB. Taktiež nazbieranie vhodných adeptov nie je úplne jednoduché a samozrejmé.

Ako dlho potrvá proces výučby, kým si bude môcť školiaci sa branec povedať, že je zdravotník ?

Zdravotník najnižšej úrovne bude musieť mať za sebou minimálne 3 dvojdňové školenia v rámci SB. Popritom sa bude musieť naučiť mnoho teórie, ktorá je pre výkon takejto činnosti potrebná. Osobne očakávam že v oddieloch uvidíme zdravotníkov s riadnym označením červeného kríža do pol, maximálne do trištvrte roka. Každopádne zdravotníci ako špecializácia boli už vytvorení a rozhodne sa so školením nechceme unáhliť.

Zúčastnili ste sa celého zdravotníckeho výcviku, v akej atmosfére prebiehal ?

Výcvik prebiehal vo voľnejšej atmosfére a teda nemal podobu klasického vojenského výcviku, ktorý je v radoch SB bežný. Členovia, ktorí chcú byť zdravotníkmi v rámci síl SB, si patrične uvedomujú  vážnosť ich budúceho poslania a tak vôbec nebola potrebná vojenská drezúra , disciplinovanosť bola i tak prítomná.

Videli ste v niektorých už budúcich zdravotníkov alebo naopak odpozorovali ste že s niektorými adeptmi bude menší problém ?

Áno u niektorých sa prejavila nadanosť na danú problematiku a bolo vidieť, že informácie len tak hltajú. Naopak, podaktorí boli samí sebou zaskočení, ako zle zvládajú niektoré situácie alebo bežné činnosti ktoré zdravotník SB musí vykonávať. Ako napríklad napichávanie žili a zavedenie infúzie a iné. Nerobil by som ale rozhodne predpojaté závery a každý z nich má šancu stať sa zdravotníkom. Čas a ich výkony rozhodnú, nateraz je všetko otvorené.

 

Aké sú ciele novej špecializácie v rámci síl SB ?

Najbližším cieľom je dokončenie výcviku pre adeptov. Dlhodobejším cieľom je, aby každý jeden oddiel mal aspoň jedného zdravotníka vyššej úrovne, ktorý bude schopný viesť vlastné školenia a tak rozširovať vedomosti z danej problematiky medzi rádových členov, prípadne zaškoľovať v rámci svojho oddielu nových zdravotníkov.

13900779_1053138141389802_1085591769_n

PETER ŠVRČEK , predseda SB.