Výcvik 17. Oddielu SB Záhorák

Cez víkend, dňa 16.8 sme sa zasa spoločne stretli v tradične súdržnej nálade na spoločnom výcviku nášho 17. oddielu Záhorák. Ako miesto akcie sme si vybrali utešenú prírodu v okolí hradu Branč. I ked sa výcviku účastnilo iba zopár členov, o to intenzívnejšie sme si mohli svoje vedomosti prehlbovať.

Ako prvé sa preberali základné pojmy z topografickej prípravy, práca s buzolou a s mapovými podkladmi. Neskôr sme prešli hlavne na praktickú stránku práce s prostriedkami individuálnej ochrany. Branci si vyskúšali rozobranie a zloženie ochranej masky OM-10M a boli oboznámený zo základnými faktami ohladne RBCHO. Výcvik sme ukončili teóriou ako sa zamaskovať a utajiť svoju činnosť v lesnom prostredí. Nuž a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie, aby sme prehlbovali svoje vedomosti a tím sa stali užitočný pre našu vlasť !!!