Výcvik 1. Oddielu SB

Výcvik 1. oddielu SB sa uskutočnil na tradičnom mieste v mestečku Modra.Po príchode na miesto výcviku a po zoznámení sa s nováčikmi sa začal výcvik.

V programe výcviku bola rozcvička, skúška fyzickej zdatnosti členov SB, ktorá mnohým dala zabrať. Pozostávala z klasických klikov, drepov, dvanásťminútovky, brušákov… Po rozcvičke nasledovala sebeobrana pod vedením inštruktora Filipa Rázgu. Po sebeobrane nasledovala teória ohľadom orientácie v teréne bez kompasu, čo si členovia aj neskôr vyskúšali pri taktickom presune. Výcvik prebehol vo veľmi dobrej atmosfére a členovia sa mnohé naučili. Ich nové nadobudnuté vedomosti však budú overené na nasledujúcom výcviku testom.