Výcvik 1. Oddielu SB v Modre

Dňa 7.1. sme sa zúčastnili výcviku 1. oddielu SB. Výcvik prebehol v Modre za výborného počasia. Na začiatku výcviku sme sa ako obyčajne ponaťahovali na rozcvičke. Po ukončení rozcvičky sme sa rozdelili na skupiny nováčikov a pokročilých a každá z týchto skupín mala svoj oddelený program.

Výcvik bol zameraný na preskúšanie pokročilých členov, takže starší členovia ukazovali a prezentovali doteraz nadobudnuté schopnosti a znalosti. Po hromadnej previerke boli vybraní niektorí členovia pokročilých, ktorí preukázali záujem o nadobudnutie hodnosti. Títo členovia pristúpili k písomným testom, kde sa ukázali ich teoretické znalosti či už taktiky alebo všeobecných znalostí potrebných na získanie hodnosti o ktorú prejavili záujem. V poobednej časti mali títo členovia pridelené skupiny ľudí, ktorým museli veliť počas taktického cvičenia. Na konci výcviku bolo niekoľko členov povýšených na ďalšiu hodnosť a ostatní, ktorým sa to nepodarilo bude daná možnosť na budúci výcvik. V mene ostatných členov SB im želáme veľa šťastia.