Výcvik 1. oddielu SB spolu s 13. oddielom SB Piešťany

21.2. sa konal výcvik 1. oddielu SB spolu s 13. oddielom SB Piešťany. Výcvik bol zameraný na poradovú prípravu ktorú učil profesionálny inštruktor. Oboznámili sme sa so základmi poradovej prípravy.

Nadobudnuté vedomosti sa budú i naďalej uplatňovať počas výcvikov 1. oddielu SB ako aj 13. oddielu SB Piešťany Okrem poradovej prípravy sa prebrali aj palebné postoje , pohyb po bojisku ako aj teória ohľadom munície, bezpečného narábania so zbraňou a samotnej streľby.