Výcvik 1. Oddielu SB na boj v zalesnenom teréne

Dňa 1. augusta sa konal výcvik 1. oddielu SB v Modre. Výcvik bol zameraný na boj v zalesnenom teréne, presun v takomto prostredí a skúšanie nových formácii a pohyb v nich. Výcviku sa zúčastnili skúsenejší členovia a tak bol výcvik kvalitnejší i keď sme sa stretli v menšom počte.