Výberové konanie v Trnave

V piatok 11.12.2015 sa v Trnave konalo výberové konanie do radov 1. oddielu SB . Hlásili sa viacerí uchádzači no na samotné výberové konanie boli prijatí štyria.

 

Na prvom sedení výberového konania sa uchádzači dozvedeli o chode organizácie, o jej pravidlách, metodike výučby a výcvikov, organizačnej štruktúre, cieľoch a prostriedkoch na ich dosiahnutie. Aby sme využili naplno čas ktorí nám bol daný, začali sme po úvodnom antré aj s výučbou základných vedomostí, ktoré požadujeme aby nováčikovia ovládali. Ako prvý bod výučby bola na programe strelecká príprava. Držíme všetkým štyrom uchádzačom palce, nech sa im podarí prebojovať sa až na radových členov SB.