VOĽBY NA POST PREDSEDU SB 2016, ŽIADNE PREKVAPENIE SA NEKONALO!

Tak ako je zvykom i tento rok sa konali voľby na post predsedu SB počas zasadnutia rady na letnom všebraneckom výcviku

Pravdu povedať nik nečakal žiadne personálne zmeny a tak boli voľby skôr akýsi nutný každoročný proces. Po zhrnutí doterajšej činnosti, výsledkov práce a nápadov do budúcna sa rada SB zhodla, jednohlasne a jednomyseľne, že postu predsedu SB sa opätovne ujme Peter Švrček ako jeden zo zakladateľov SB. Počas jeho štvorročného predsedovania v radoch SB organizácia  prekonala ťažšie aj lepšie obdobia, no vždy dokázal organizáciu udržať, ba naopak priviesť ju k pozitívnym výsledkom. Zbavenie sa extrémnej pravice z organizácie, vytvorenie civilného oddelenia SB, myšlienkové zjednotenie všetkých oddielov po Slovensku pod jednotné vedenie a presadzovanie štandardizačného programu v radoch SB sa radia medzi jeho najväčšie úspechy. Do budúcna chce zriadiť hlavne aktívne zálohy SB do ktorých by po krátkom základom výcviku mohli nastúpiť aj občania Slovenskej republiky, ktorí nemajú záujem a hlavne čas celoročne navštevovať výcviky SB a tak sa stať aktívnym členom SB. Práve aktívne zálohy majú byť akýmsi ktorom smerom k občanom do ktorých môže patriť takmer každý kto podstúpi základný výcvik. Takýmto spôsobom aj občan vyťažený prácou či rodinou ak chce môže byť zapojený v rámci radov SB do obranyschopnosti vlasti. Práve toto vidí staronový predseda SB ako najvyššiu prioritu a cestu, ktorá do budúcna môže znamenať veľký prínos nie len pre organizáciu SB ale pre celý národ a pre jeho obranyschopnosť. V deň po voľbách som volal so staronovým predsedom SB a spýtal som sa ho pár slov, ktorými by okomentoval svoje znovuzvolenie. „Som rád, že som sa opätovne stal predsedom SB, nakoľko verím, že moje riešenia povedú k opätovnému zvýšeniu kvality domobrany. Činnosť, ktorú mám rozpracovanú na viacej rokov dopredu by striedanie predsedu SB mohlo ohroziť. Som rád, že rada SB má vo mňa dôveru a osobne dúfam, že ju nikdy nesklamem.“ Na otázku, či očakával znovuzvolenie nám s miernym pobavením odpovedal: „Po pravde výsledok volieb bol každému jasný už dopredu. Žiadny protikandidát sa neukázal a teda celé voľby boli len akýmsi potvrdením oprávnenosti postu predsedu a že teda rada SB stojí za týmito krokmi, ktoré som spoločne s mojou pravou rukou a verným priateľom terajším podpredsedom SB Michalom Felingom naplánoval.“  Post podpredsedu SB získal Michal Feling, taktiež jeden zo zakladateľov SB, strojca  štandardizačného programu síl SB. Vo svojom poste nie je prvý krát a spoločne s predsedom SB Petrom Švrčkom tvoria dvojicu o ktorej každý v SB verí, že ich povedie k lepším výsledkom a docieli napredovanie našej organizácie. Rada SB sa taktiež uzniesla, že vzhľadom na dosiahnuté výsledky práce terajšieho predsedu a terajšieho podpredsedu SB sa voľby opakovať nebudú. „Organizácia ako je domobrana SB potrebuje stabilitu a záruku udržania terajšieho smeru. Práve stála pozícia predsedu SB ako aj podpredsedu SB je zárukou takéhoto správneho napredovania v rovine správnych ideálov a zároveň je zárukou k neskĺznutiu do krajnej pravice “ povedal predseda SB Peter Švrček k tomuto kroku. Rada SB sa jednohlasne zhodla na tom, že pokiaľ sa nám vykryštalizoval schopný organizátor, ktorý je už rokmi preverený, nie je dôvod na to, aby sa striedal. Peter Švrček však vzápätí po skončení volieb deklaroval, že pokiaľ sa rada SB v nadpolovičnej väčšine zhodne na tom, že má v budúcnosti odstúpiť tak to urobí.

14089471_1063634983673451_53177786_n