USTÁLENIE GENERÁLNYCH ŠTRUKTÚR SB

Bratia Branci, pomaly to bude rok, od kedy prebehli posledné voľby na post predsedu a teda hlavného veliteľa síl SB. Vtedy sa rada jednohlasne a jednomyseľne zhodla, že postu predsedu SB sa opätovne ujme Peter Švrček ako jeden zo zakladateľov SB.  Jeho prvým krokom bolo už tradične zvolenie podpredsedu síl SB. Do tohto postu bol menovaný Michal Feling ako jeden zo spoluzakladateľov a veliteľ 1. oddielu SB.

Pri minuloročnom hlasovaní sa však schválila aj ďalšia netradičná vec a to, že voľby sa nebudú opakovať každoročne, ale Peter Švrček ako aj Michal Feling, ostanú vo svojich postoch do vtedy, pokiaľ ich rada SB nadpolovičnou väčšinou neodvolá z daných funkcií. Nie je to bežné riešenie v organizáciách a možno sme sa na to poniektorí pozerali s nevôľou a pochybnosťami.

Na druhej strane to má aj určité výhody, najmä s prácou pri dlhodobých projektoch a plánoch, ktoré trvajú viac ako rok a pri každoročnej obmene predsedníctva by to mohlo byť kontraproduktívne.

Poďme si teda zrekapitulovať celý minulý rok, čo sa podarilo predsedníctvu vybojovať pre nás brancov v roku 2016 a 2017 a vypichneme aspoň tie najhlavnejšie body:

 1. Od marca tohto roku sa zaviedol v rámci jednotlivých oddielov systém na odvádzanie členských príspevkov v sume 5e/mesiac na jedného branca, čo nám umožnilo zastabilizovať finančnú situáciu v SB a získať prostriedky na dynamický rozvoj našej organizácie a taktiež sa podarilo vytvoriť sklad SB, kde je výstroj, ktorá sa podľa potrieb distribuuje do jednotlivých oddielov.
 2. Na prelome rokov sa vytvorila nová zložka síl SB a to aktívne zálohy, ktoré sú určené pre našich bratov, ktorí z rôznych príčin, či už rodinných, pracovných alebo osobných, nestíhajú chodiť na výcviky a venovať sa domobrane aktívne, zároveň však chcú ostať brancami a byť svojej vlasti a domovine k dispozícii, ak by to bolo potrebné. Z nášho pohľadu je dôležité, že uvedomelí ľudia neopúšťajú naše rady a v prípade zlepšenia svojej situácie sa môžu kedykoľvek zaradiť späť do výcviku. Tým sa zároveň stabilizovala aj fluktuácia v jednotlivých oddieloch.
 3. Len pred nedávnom sa podarilo veleniu SB vyjednať a vybaviť v rôznych obchodoch a podnikoch zľavy pre všetkých brancov, stačí sa preukázať našou kartou. Veríme, že postupne budú pribúdať ďalšie prevádzky a obchody.
 4. Zmodernizovali sa učebné osnovy síl SB prakticky plošne vo všetkých oddieloch a postupne sa zavádza jednotný štandard výučby vo všetkých oddieloch SB.
 5. Do praxe sa zaviedlo resp. sa vylepšilo preskúšavanie jednotlivých jednotiek SB počas pravidelných simulovaných cvičení a nasadení.
 6. Zjednotil sa spôsob udeľovania pochvál a hodností rámcovo v celom SB.
 7. Aktívnou participáciu a podporou sa podarilo znovu otvoriť oddiel Záhorák, ktorý vďaka kvalitnému lokálnemu veleniu napreduje a rastie a taktiež sa nám podarilo rozšíriť naše rady o Levickú stráž.
 8. Svojím aktívnym prístupom sme zaujali aj iné pronárodné organizácie ako je Matica Slovenská a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, s ktorými sme nadviazali aktívnu spoluprácu.
 9. Darí sa nám vracať vlastenectvo a patriotizmus do bežného života občanov, organizujú sa rôzne turistické akcie, environmentálne akcie, podarilo sa zorganizovať skupinu milovníkov k motorkám a vytvoriť iniciatívu Vlastencov na motorkách.
 1. Naša aktivita neostáva nepovšimnutá ani u bežného obyvateľstva a počet podporovateľov našej FB stránky stúpol zo 6000 na dvojnásobok, t.j 12000, s čím súvisí aj rozšírenie vplyvu našej organizácie aj na iné sociálne siete, ako sú Instagram či Youtube.
 2. Podarilo sa nám zorganizovať školenia pre zdravotníkov a vyčleniť v každom oddiely aspoň jedného branca, ktorý je špecializovaný ako zdravotník.
 3. Zaobstarali sme prvú techniku pre oddiely SB a to Ladu Nivu, ktorá slúži na zabezpečovanie logistiky počas nasadení SB, výcvikov alebo LVV.
 4. Počet členov našej organizácie narástol zo 120 na cca 170 a pribúdajú noví…

Toto sú len najhlavnejšie udalosti, čo sa odohrali za posledných 12 mesiacov. Ak bude vedenie SB pokračovať s takýmto nasadením,  tak nie len že na veľmi dlhú dobu nebude treba velenie meniť, ale s takým kvantom práce bude ťažké vôbec nájsť kandidátov na post predsedu či podpredsedu.