Teoretická príprava jednotiek 1. oddielu

Dňa 30.1.2016 sa konala teoretická príprava príslušníkov jednotiek 1. oddielu S.B. v rámci odbornej prípravy a strategickej prípravy.  Teoretickou prípravou jednotiek j začala nová fáza výcviku posádky 1. oddielu S.B. v rámci špecializácií a budovania nových štruktúr k naplneniu multifunkčnosti oddielu.

Strategická príprava

Strategická príprava celkov zahŕňa výcvik teoretických a praktických vedomostí jednotlivcov a družstiev na vyššej operačnej úrovni. Nejedná sa už o ozrejmenie nasadenia jedného elementu, ale o celkové zásady bojovej prípravy a celkové operačné nasadenia všetkých dostupných štruktúr na plnenie stanovených bojových úloh v rámci činnosti oddielu či viacerých oddielov.  Strategická príprava ďalej ozrejmuje povinnosti jednotlivcov a celkov počas ich nasadenia, postupnosť plnenia úloh k dosiahnutiu finálneho cieľa, možnosti jednotiek pri separovanom či zlúčenom nasadení počas vedenia operácií, činnosť oddielov a zásady počas nasadenia v boji, nasadenia v útoku či nasadenia v obrane a prípadné prevádzanie jednotlivých manévrov.

 

Odborná príprava

Ako bolo vyššie spomenuté, výcvikom teoretickej odbornej prípravy začala nová fáza výcviku v rámci špecializácií celkov oddielu. Tento krok ide ruka v ruke s vybudovaním nových štruktúr teda jednotiek, čím sa zvýši pripravenosť oddielu efektívnejšie reagovať na rôzne druhy možných hrozieb a tým sa stáva oddiel multifunkčným. Odborná príprava jednotiek na tomto cvičení zahrnula komplexnú odbornú prípravu postupov a odborných návykov príslušníkov prieskumného orgánu a príslušníkov podporných síl. Práve tieto dve nové jednotky po absolvovaní fázy praktickej odbornej prípravy zvýšia spomínanú bojovú pripravenosť posádok oddielov ktoré podstúpia kroky štandardizačného programu.

 

Nezabúdame Pán generál !

Po ukončení teoretického výcviku strategickej a odbornej prípravy posádky 1.oddielu S.B., sa zúčastnení príslušníci presunuli centrom mesta Trnava k pamätníku M.R. Štefánika ktorý sa nachádza na ulici Andreja Žarnova, kde si posádka pripomenula veľmi dôležitú existenciu tohto človeka, ktorý sa svojimi činmi zapísal nielen do histórie našej vlasti no tiež do histórie celého sveta.

Česť jeho pamiatke!