Spomienka na letný všebranecký

Tak ako to býva od založenia organizácie SB zvykom, aj tento rok sa konal letný všebranecký výcvik zameraný na komplexnú vojenskú prípravu posádok funkčných oddielov. Tento výcvik vpálil do našich zúčastnených príslušníkov nezmazateľnú stopu plnú vedomostí a úžasných zážitkov. Program výcviku bol v prvom rade zostavený tak, aby brancov dôkladne zotužil, po psychickej a fyzickej stránke, v problematike základných bojových zručností a následne na taktickej úrovni kde šlo o manévre družstiev a ich vzájomnú koordináciu pri spolupráci.

Hoci bolo pre výcvik vyčlenených len päť dní, branci spolu s inštruktormi a veliteľstvom využili týchto päť dní v maximálnej miere svojho nasadenia a cvičenia prebiehali do neskorých hodín a niekedy aj celú noc. Ako prvej z preberaných problematík sa branci venovali poradovej príprave, samozrejme v štandardnom merítku, po tom, čo bolo všetko vysvetlené a v uspokojujúcej miere zvládnuté, sa oddiely a ich posádky začali venovať fyzickému zotužovaniu a sebaobrane. Mnoho kilometrov bolo nabehaných, mnoho úderov vykrytých a výcvik sa ďalej uberal k činnostiam základných bojových zručností ako palebné bojové postoje a narábanie so zbraňou, RCHBO (radiačná chemická a biologická ochrana), činnosti s RPG, zlaňovanie a pod… V poslednej fáze cvičenia boli preberané zásady a účel patrolovania, následne sa prešlo na praktický dril kde družstvá patrolovali po vyčlenemom teréne a cvičili popri tom reakcie na kontakty a činnosti na varovné signály. Záver letného všebraneckého výcviku sa niesol pod taktickým námetom, kde jednotlivé elementy cvičili postupy s bojovou technikou, zabezpečovanie a ochranu konvoja a v neposlednom rade postupy a spoluprácu družstiev pri útoku na nepriateľské pozície. Dovolím si podotknúť, že počas celého pôsobenia v hlavnom centre sústredených síl SB boli vykonávané opatrenia bojovej pohotovosti na zaisteie a zabezpečenie ochrany tábora ako v priebehu dňa tak aj v noci. Záverečné vyhodnotenia celého komplexného cvičenia odzneli veľmi kladne a tí branci, ktorí vytrvali a odolali všetkým nástrahám a udržali si chladnú hlavu boli patrične vyznamenaní a niektorí z nich aj povýšení.

 

Čo je letný všebranecký výcvik?

Ako nám už názov napovedá, je to veľké cvičenie vykonávané v letnom období, ktoré zoskupuje všetky oddiely na jeden spoločný výcvik kde sú precvičené činnosti jednak na individuálnej úrovni jednotlivcov, taktickej úrovni jednotiek a prípravu veliteľskej úrovne na riadenie svojich oddielov. Okrem iného sa na tomto cvičení vykonáva aj pravideľné zasadnutie hlavnej rady SB kde sú riešené otázky ohľadom chodu organizácie a následne vykonávané voľby do funkcie predsedu celej organizácie, v ktorých môže kandidovať každý veliteľ oddielu SB V tohto ročných voľbách svoj post predsedu opäť udržal doterajší predseda a zakladateľ organizácie Slovenskí branci, Peter Švrček.