SLOVENSKÍ BRANCI V ULICIACH TRNAVY – 7. VÝROČIE VZNIKU SÍL SB

Dňa 05.01.2019 sa v Trnave na Trojičnom námestí uskutočnilo siedme výročie založenia národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci. Práve toto mesto je kľúčovým miestom založenia prvého vlajkového oddielu celej štruktúry siete síl SB, kedy sa rozbehol celý projekt vzniku sedemnástich oddielov našej domobrany, ktoré sú rozmiestnené po celom Slovensku.

IMG PS 7VYRSB

Deň výročia okrem verejného ceremoniálneho aktu nástupu povolaných jednotiek oddielov síl SB na Trojičnom námestí, obnášal aj prípravu a zladenie celkov a ich jednotlivcov na zamestnaní poradovej prípravy a udeľovania vyznamenaní za vernosť, ktoré boli udelené príslušníkom, ktorí počas svojej služby vlasti prostredníctvom našej organizácie spĺňali svoje funkčné a služobné povinnosti v nadštandardnej miere a dosiahli tak viac ako dva roky intenzívnej práce pre posilnenie bezpečnosti nášho Slovenska.

5

Záver dňa sa niesol spoločnou večerou a zábavou v neďalekom podniku, kde boli pozvaní aj hostia podporujúci činnosť organizácie. Medzi týmito hosťami sa objavili aj osobnosti ako ex-premiér Slovenskej republiky JUDr. Ján Čarnogurský starší , JUDr. Mag. Ján Čarnogurský mladší, prvý veliteľ a zakladateľ 5.pluku špeciálneho určenia plk.v.v. Jozef Tuček a mnoho ďalších.

26

Príhovor predsedu O.Z. Naša vlasť je budúcnosť a hlavného veliteľa síl SB Petra Švrčeka :

Ctený páni a dámy, vážení priatelia a bratia v našej veci národnej.

Dnešným dňom pred 7. rokmi vznikla na Slovensku iniciatíva množstva mladých ľudí, srdcom dobrých Slovákov a verných synov našej vlasti, Slovenských Brancov – národnej dobrovoľnej občianskej domobrany a spolu s ňou sa postupne vykrištalizovalo i nové vlastenecké hnutie tvoriace vo všetkých oblastiach spoločenského života.

My, chápajúc vážnosť dnešnej situácie, kde amorálnosť a konzum , mamon,  zvrátenosť a egocentrizmus prekvitajú dnešnou spoločnosťou. Kde mnohý poplatný za judášsky groš zrádzajú odkaz predkov a nekriticky prijímajúc všetko cudzie idú cestou rozkladu a záhuby, rozhodli sme sa brániť vlastenectvo ako symbol cnosti, národné tradície a hodnoty zachovať a v mene našej budúcnosti slovenský národ nezaprieť ba naopak preň našu krásnu vlasť budovať !

Začali sme od koreňov lebo v nich tkvie sila, lebo bez nich nevyrastie košatá koruna plná nových plodov našej krásnej zdravej spoločnosti. Začali sme teda budovaním, prebúdzaním a tvorením cností človečenstva. Budovaním novej mladej uvedomelej generácie ochotnej tvoriť v mene pokroku a zaštítiť predkami vybojovanú slobodu. Vytvorili sme koncept národnej domobrany, ako obranného mechanizmu uvedomujúc si zákonitosti sveta, že bez neho neprežije žiaden organizmus, žiadna spoločnosť.

Domobrana tvorená z verných synov a dcér našej vlasti je domobranou tvorenou v rámci platnej legislatívy SR, v rámci demokratických princípov našej vlasti a teda patriaca do modernej demokratickej spoločnosti. Za 7 rokov existencie nie je s našou pestrou a širokou činnosťou spojená ani jedna kauza, žiadne pochybné kontakty či oligarchia. Celú dobu sme verne pracovali a fungovali v rámci platnej legislatívny SR. Bez finančnej podpory sme v rámci našich skromných možností vždy tvorili v prospech nášho štátu a jeho obranyschopnosti. Svedomite a pilne sme sa pripravovali na riešenia krízových situácií aby sme tak vždy boli nie je odhodlaný ale i pripravený chrániť  civilné obyvateľstvo, naše domovy. Pred zrakmi všetkých sme prisahali slúžiť a pomáhať synom a dcéram našej vlasti.

A veru našli sa taký a nie je ich málo, ktorým táto bohoľúba a zákonná činnosť vadí. Vyhrážanie, prenasledovanie a strach, nástroje, ktoré sú v ostrom kontraste s demokratickým smerovaním našej spoločnosti sa stali pre nich prijateľnými, ba dokonca sa zdá že i obľúbenými. Našu domobranu a vlastencov označujú za nepriateľov štátu… vlastný ľud je pre nich najväčším nepriateľom a šíriac lži, polopravdy a fabulácie vytvárajú v našej spoločnosti strach z vlastných ľudí, rozdeľujú spoločnosť. Otázkou znie prečo, prečo sa dnes i vlastná vláda obracia chrbtom k svojmu národu , ktorého jedinou chybou je túžba budovať svoju vlasť a byť jej prínosom.

Tento tlak však musíme prežiť. To je našim poslaním v mene budúcnosti, to je teraz náš cieľ… zotrvať. Nie však v pasivite, za nami je pravda, my stojíme na strane pravdy a tá sa vždy skôr či neskôr ukázala. Preto viem, nech sa už okolo deje čokoľvek, že my stojíme na strane víťazov ! Lebo niet inej cesty pre národ prospešnej ako cesty národnej…. vlasteneckej ! A tu pred najsvätejšou trojicou a prítomným ľudom sľubujeme, že každý jeden z nás bude Veriť, Milovať a Pracovať  pre ten náš národ srdcu najbližší !

Prejav Jána Čarnogurského na slávnosti Slovenských brancov,

Slovenskí branci, vážení občania,

Všetci poznáme slová našej hymny: Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú … atď. Ale kto pozná názov básne Janka Matušku, z ktorej pochádzajú tieto slová?

Báseň sa volá „Dobrovoľnícka“. Janko Matuška ju venoval slovenským dobrovoľníkom. S trochou básnickej slobody sa dá povedať, že ju napísal aj pre Slovenských brancov, veď aj oni sú dobrovoľníci. Dnes sa využíva ako text našej štátnej hymny.

U dobrovoľníkov chvíľu zostanem. Za posledných zhruba 200 rokov za slovenské štátne záujmy bojovali len dobrovoľníci, nie regulárne armády. V revolúcii 1848/49 bojovali stovky slovenských dobrovoľníkov, ktorých zorganizovali Ľudovít Štúr a Jozef M. Hurban a desaťtisíce Slovákov v regulárnej uhorskej armáde Ferenca Košúta. Za slovenské záujmy bojovali stovky Štúrových a Hurbanových dobrovoľníkov a nie desaťtisíce vojakov Košútovej armády. Dokonca si viem predstaviť, že Košút používal na Štúrových dobrovoľníkov rovnaké slová aké dnes používa na Slovenských brancov minister obrany Gajdoš. Azda malý rozdiel, že vtedy Štúra a Hurbana v neprítomnosti odsúdili na trest smrti, ale dnes sa Petrovi Švrčekovi vodí celkom dobre.

V I. svetovej vojne za slovenské záujmy bojovali Československé légie s veliteľom generálom Štefánikom a nie státisíce Slovákov v uhorskej armáde. Státisíce Slovákov zanechali len množstvo mŕtvych za cudzie záujmy, o čom svedčia pomníky padlým v slovenských dedinách a mestách.

V II. svetovej vojne vošli do dejín na slovenskej strane povstalecká armáda a partizáni, nie regulárna armáda po boku  Nemcov v Poľsku a v ZSSR. Ak by NATO a USA zatiahli aj slovenských vojakov do konfliktu proti Ruskej federácii, o čo sa veľmi snažia, Slovenských brancov by nedostali, tí by skôr boli na druhej strane.

Opäť by to boli dobrovoľní Slovenskí branci, ktorí by bránili slovenské záujmy. Pohľad na úlohu dobrovoľníkov pri obrane slovenských záujmov nabáda lepšie si premyslieť, ak chce niekto kritizovať Slovenských brancov.

Slovenskí branci sa pripravujú na obranu Slovenska, čiže aj slovenskej demokracie. Ale demokracie, ktorá začala dávno v Grécku, vyvíjala sa v celej Európe a zvolili sme si ju aj my za našu štátnu formu. Nie demokracie, ktorú vyvinuli pred desaťročiami v amerických médiách a mimovládnych organizáciách a nezadržateľne skĺzava do oligarchickej demokracie. Demokracie, ktorú Američania chcú rozširovať po svete na tankoch a bombardovacích lietadlách a nútia do toho aj našich vojakov. Takú demokraciu chceli naposledy rozšíriť v Sýrii, ale Sýrčania ich vymlátili aj s ich klientskymi armádami.

Slovenskí branci sa pripravujú aj na obranu ľudských práv, dokonca nie iba slovenských. Ale opäť, ľudských práv, ktoré odhalili naši predkovia za tisícročie našich dejín a ktorých základ položili svätí Cyril a Metod. Nie ľudských práv, ktoré vymysleli americké médiá v poslednom desaťročí.

Postoj ministerstva obrany k Slovenským brancom je absurdný. Minister na jednej strane plače, že sa mu nehlásia do armády muži a ženy a zároveň brojí proti Slovenským brancom, týmto super motivovaným mužom a ženám, pripravujúcim sa z oduševnenia na obranu Slovenska.

Slovenských brancov treba podporiť. Vyzývam odborníkov zo všetkých oblastí, aby poskytli svoje odborné vedomosti na podporu Slovenských brancov všade, kde takú podporu potrebujú.

Slovenskí branci nakoniec zvíťazia. Všetci naši dobrovoľníci nakoniec zvíťazili. Vďaka nim sme dnes tu, máme svoj štát a nemusíme sa nikomu koriť. Tak to bude aj so Slovenskými brancami.

Za víťazstvo Slovenských brancov!


SLOV-RUS-SPOL( ZDROJ – http://www.srspol.sk )