Slovenskí Branci revitalizovali pomníky SNP.

Slovenskí Branci, organizácia, ktorá vytvára dobrovoľnú občiansku domobranu s cieľom zlepšovania obrany a reakcie-schopnosti obyvateľstva SR, ktorá buduje a prehlbuje zdravé vlastenectvo u mladých ľudí, avšak ktorá je mnohokrát označovaná za extrémistickú a za údajný problém spoločnosti, opäť determinovala svoje postoje k SNP a k jeho odkazu. Postoj Slovenských Brancov je úplne jasný: „Česť a sláva všetkým hrdinom SNP ktorí bojovali, padli alebo sa akokoľvek inak spolupodieľali na jeho prípravách a realizácii.“

Svoj postoj ukázali nie slovami, ale skutkami. Dobrovoľnou prácou na vlastné finančné náklady a v rámci vlastnej iniciatívy. Mladí ľudia, študenti vysokých škôl, vlastenci a členovia Slovenských Brancov revitalizovali Pomník padlých hrdinov 1. a 2. svetovej vojny v Smoleniciach. V ten istý deň členovia tejto organizácie revitalizovali okolie Pomníka padlých počas bojov v okolí obce Lučivnej. Revitalizácie boli uskutočnené v podobe upratovania okolia, výsadby stálych okrasných drevín, úpravy stálych rastlín, ktoré časom a nedostatočnou starostlivosťou skôr dehonestujú miesto pomníka namiesto toho, aby ho skrášľovali. Po vykonaní potrebnej práce boli akcie sprevádzané aj symbolickým kladením vencov a pripomienkou obety ľudí, ktorým sú tieto pietne miesta určené.

Mladí ľudia ani dnes nezabúdajú na odkaz SNP a sú hrdí na svojich predkov, ktorí sa postavili proti nacistickému režimu. Bohužiaľ, dnes sú práve títo ľudia mnohokrát označovaní za extrémistov, proti ktorým treba v spoločnosti zakročiť.