SLOVENSKÍ BRANCI – NÁRODNÁ DOBROVOĽNÁ OBČIANSKA DOMOBRANA

Vybudovanie domobrany na Slovensku je projektom, ktorý v našej vlasti nemá obdobu a Slovenskí Branci predstavujú zaplnenie tohto priestoru pravými vlastencami, ktorí ctia slobodu a práva človeka a sú ochotní použiť svoje sily pre verejné blaho národa. Prvé kroky zakladajúcich členov pred niekoľkými rokmi boli smelým začiatkom, ale s nejasnou budúcnosťou. Postupom času sa však myšlienka vytvorenia slovenskej domobrany rozšírila medzi ľudí, aktívna členská základňa sa rapídne rozrástla a projekt domobrany tak pokračoval ďalej, a to s ešte väčším odhodlaním a vynaloženým úsilím.

 

26854912_1534308526606092_275793904_o

 

Našu organizáciu od začiatku až doposiaľ úspešne a neohrozene vedie predseda Peter Švrček spolu s podpredsedom Michalom Felingom. Požívajú plnú dôveru Rady SB a tešia sa aj veľkej podpore našich radových členov, ako ukázal nedávny interný prieskum spokojnosti s vedením Slovenských Brancov. Počas ich pôsobenia, vďaka ich činnosti, vynaloženiu veľkého úsilia a motivovaniu členov urobili SB veľký krok vpred a tento pozitívny trend napredovania si úspešne udržujeme. Stabilizovanie finančnej situácie, vytvorenie aktívnych záloh, nadviazanie vzťahov s významnými národnými organizáciami (Matica Slovenská, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov… ), modernizácia osnov a výcvikov na jednotnú a vyššiu úroveň, či aj vytvorenie nového oddielu sú len niektorými z mnohých úspechov Slovenských Brancov za poslednú dobu a v dosahovaní ďaľších máme v úmysle všetci jednomyseľne svorne pokračovať.

 

1

 

Nikto iný sa doteraz neodvážil vytvoriť podobné zoskupenie. My, Slovenskí Branci, sme aktívni už viac ako 6 rokov. S ľahkosťou a prehľadom sme prekonali mnohé úskalia, ktoré sú prirodzenou súčasťou pri zakladaní každej organizácie. Sme stabilní s pevným vedením a fungujúcou štruktúrou. Máme vytvorené všetky predpoklady pre úspešné napredovanie. Okrem menších príležitostných výpomocí našich individuálnych členov nezištne pomáhame ako celok v krízových situáciách, čistíme lokality od čiernych skládok a naši členovia sú kedykoľvek ochotní priložiť ruku k dielu a pomôcť obyvateľstvu kdekoľvek a kedykoľvek to bude potrebné. Nie sme nikoho nepriateľom a sme pripravení pomôcť každému ohrozenému občanovi SR a každej ohrozenej osobe žijúcej na Slovensku. Máme veľký potenciál, ktorý je možné využiť. Týmto všetkým, našou politickou neutralitou a ochotou priateľsky spolupracovať s bezpečnostnými zložkami, sme nasledovného názoru: zaslúžime si permanentné a akceptované miesto v spoločnosti ako prvá skutočná národná domobrana.

 

Sláva vlasti!