Slovenskí Branci – Najaktívnejšia pronárodná organizácia na Slovensku

Organizácia Slovenskí Branci vznikla v počiatočnej fáze v roku 2012 s cieľom vybudovania domobrany, zlepšenia obranyschopnosti a reakcie schopnosti vlasti,  jej občanov. Časom však svoje pôsobenie rozširovala a dnes sa postupne transformuje a pasuje do pozície najaktívnejšej pronárodnej organizácie na Slovensku.

Aktivity SB už dávno nie sú len o vojenských výcvikoch niekde v lesoch mimo dosahu verejnosti, je síce pravdou že budovanie domobranných oddielov stále patrí k hlavnej náplni činnosti SB no samotný koncept domobrany bol poňatý komplexne a nie len so zameraním na obranu v prípade krízových situácií. Ak má existovať na Slovensku domobrana musí brániť národ ako taký, teda jeho kultúru, hodnoty, práva. Ak chceme národ brániť musíme národ zachovať a ak ho chceme zachovať potrebujeme uvedomelých občanov, ktorí cítia spolupatričnosť k štátu, národu a k celej spoločnosti. Rozmáhajúci sa egocentrizmus, spojený s úplným nezáujmom mnohých mladých ľudí o dianie v krajine s cieľom len osobného úspechu bez ohľadu na prínos pre spoločnosť ako takú, sú veľkým problémom. Preto Slovenskí Branci neustálymi a pravidelnými aktivitami vracajú vlastenectvo a jeho prejavy z úzadia spoločnosti opäť do popredia, do každodennej reality.  Len za posledné dva týždne Slovenskí Branci zorganizovali opravu  pamätníku padlých počas 2.sv. vojny v Smoleniciach a v Lučivnej, zúčastnili sa Národného maratónu v Bratislave, pomáhali 2 útulkom pre zvieratá, zorganizovali ekologickú akciu v Košiciach, na Záhorí i v Chtelnici. Pre deti, našu budúcnosť sme spoluorganizovali lukostrelecký turnaj v okolí Lučenca. Popritom prebiehajú pravidelné výcviky domobranných oddielov po celej republike čo dokazujú 2 zorganizované výcviky 1. oddielu SB, výcvik 11. oddielu SB Šarišan, 3. oddielu SB Žilinčan, 14. oddielu SB Novohrad, výcvik 9.oddielu SB Nitrančan a ostré streľby 9. oddielu SB Nitrančan. Toto všetko len za 2 týždne činnosti. Aktivít SB je toľko že momentálne nestíhame propagovať všetky aktivity. Národ sa prebúdza a aktivizuje, aktivizuj sa i ty !

Predseda SB a hlavný veliteľ síl SB PETER ŠVRČEK

17887383_1272763819427232_2038448778_o