Sily SB na výročí SNP

Na deň štátneho sviatku Slovenského národného povstania 29. augusta 2017 sa v Uhrovci konali spomienkové oslavy SNP vo všeslovanskom duchu pripomenutím aj 25. výročia Ústavy SR.

Samotné oslavy sa začali o 14 hod. v Uhrovci pred rodným domom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, kde sa konal kultúrny program ako príhovor organizátora Tibora Eliota Rostasa či báseň prednesená herečkou Milkou Zimkovou. Po krátkom programe nasledovala návšteva rodného domu Štúra a Dubčeka účastníkmi, vrátane kladenia vencov a kvetov týmto slovenským velikánom. Po krátkom úvode v obci nasledoval hodinový pochod z Uhrovca v podobe dobového sprievodu a pochodu slovanskej jednoty a motorkárskej jazdy, ktorý smeroval z obce až k mohyle na Jankov vŕšok, kde sa o 16 hod. začali hlavné slávnosti SNP. Spomienková slávnosť na Jankovom vŕšku začala kladením vencov Slovenskými brancami padlým partizánom, ktorí bojovali proti fašismu počas II. svetovej vojny a poklone ostatnými účastníkmi a organizátormi. Účastníci osláv si mohli vypočuť príhovory a prejavy hlavných organizátorov podujatia ako Tibor Eliot Rostas za Sofian, Miloš Zverina za o.z. Slavica a Marián Tkáč za Maticu Slovenskú. Prítomní boli aj politickí veteráni učastní pri zakladaní slovenskej štátnosti ako Vladimír Mečiar a Jozef Prokeš, ktorí kritizovali súčasné smerovanie Slovenska, zahraničnej a vnútornej politky, pripomenutím hrozby opakovania sa vojnovej histórie na území Slovenska a dôležitosti slovanskej vzájomnosti v súčasnej ťažkej dobe. Prítomný bol aj vzácny hosť, jeden z posledných žijúcich veteránov partizánskeho odboja 93-ročný Ladislav Novomeský.

Po skončení hlavnej slávnosti pri mohyle sa účastníci presunuli k neďalekému hotelu Partizán, kde pokračoval voľný kultúrny program. Bol k dispozícii jarmok a ľudové remeslá, občerstvenie, stretnutie so Slovenskými Slobodnými Motorkármi a rôznymi dobovými slovanskými bojovými združeniami. Záujemcovia si mohli vyskúšať aj streľby zo vzduchovky, ktorú zabezpečili Slovenskí branci. Najviac sa zúčastnení tešili na vystúpenie ruského kozáckeho speváckeho zboru Babkiny vnuci z Brjanska, ktorých vystúpením podujatie vyvrcholilo.

Celý priebeh podujatia bol technicky zabezpečený Slovenskými brancami.