Sily SB a východná časť Slovenska

Dňa 05. 03. 2017 sa konal výcvik 11. Oddielu SB Šarišan a SB stráže Tatranec. Cvičenie bolo zamerané na úroveň základnej bojovej prípravy celkov úderných jednotiek primárnych štruktúr.

PRIEBEH CVIČENIA

Toto zlúčené cvičenie oboch častí východnej štruktúry síl SB bolo zahájené konvenčným spôsobom a nesmel chýbať ani nástup prítomných celkov na ktorom prebehla základná príprava cvičenia. Po úvodnej formalite nasledoval dril činnosti základnej manipulácie s dlhými ručnými zbraňami od palebných postojov a vedenia paľby na väčšie vzdialenosti, až po vedenia boja dlhou ručnou zbraňou na blízko.

Taktická časť cvičenia obnášala vedenie presunu celkov po komunikáciách kde družstvá narazili na niekoľko incidentov ktoré ich príslušníci museli náhle riešiť a dosiahnuť tak čo najlepšiu elimináciu možných rizík. Obe zoskupenia východných štruktúr na tomto cvičení ukázali viditeľný pokrok v rámci zvýšenia svojej bojovej pripravenosti. Morálne nasadenie družstiev  bolo v každej situácii na veľmi dobrej úrovni. Priebeh celého pôsobenia nasadených celkov v rámci plnenia úloh cvičenia podrobne pozoroval a kontroloval aj prítomný predseda organizácie a hlavný veliteľ síl SB Peter Švrček ktorý v súčasnosti zameral svoje pôsobenie v rámci siete manažmentu vývoja bojového výcviku pre posilnenie štruktúr východných oddielov síl SB.

 

PRÍHOVOR PREDSEDU

Záver cvičenia prebehol pod taktovkou príhovoru predsedu organizácie Petra Švrčka. Zúčastnením brancom poďakoval za účasť aj za svedomitý prístup. Ďalej pripomenul, že zmyslom budovania domobrany nie je len príprava na obranu ale aj rozvíjanie lásky k vlasti, prírode a nášmu kultúrnemu dedičstvu. Brancov vyzval, aby boli aktívny vo všetkých týchto smeroch. Na spoločnej porade veliteľstva prítomných oddielov ktorá nasledovala po cvičení boli stanovené hlavné ciele východných oddielov a následne prebehlo plánovanie najbližšej činnosti ktorá má poviesť k zlepšeniu situácie domobrany na východe našej spoločnej vlasti.