ROZHOVOR S NEZÁVISLÝM POZOROVATEĽOM

Martin (25) je mladý muž z okolia Žiliny. Pracuje, stretáva sa so svojimi priateľmi, má veľa koníčkov. Čo sa týka Slovenska, rád sleduje dianie, či už na politickej scéne alebo všeobecne. V súčasnosti sú Branci v médiách skloňovaní čoraz častejšie a nie práve v pozitívnom svetle. A hoci Martin nie je príslušníkom Slovenských Brancov rozhodol sa s nami podeliť o svoj pohľad a názor na nich.

  1. Ako si sa dozvedel o Brancoch?

V podstate od známych. Dovtedy som netušil o ich existencií a zaujalo ma to. Chcel som sa o Brancoch dozvedieť viac, o ich aktivitách- čo robia, aké sú ich ciele, a tak som si o nich čítal všetko čo sa dalo. Upútali ma lebo som rád, že je tu niekto, kto rozvíja ten pojem zdravého vlastenectva. Mladej generácií, skrz to že už nie je povinná vojenčina, chýba disciplína, úcta a pokora. U Brancov sa tomu môžu dobrovoľne priučiť. A nie len tomu.

  1. Spomínal si, že si sa snažil dozvedieť o nich viac. Odkiaľ si čerpal informácie?

Najskôr som sa dostal ku článkom od rôznych internetových denníkov a portálov. Lenže vždy sa snažím pozerať na vec aj z druhej strany, a v tomto prípade som hľadal aj konkrétne články od Brancov, pretože som si nevšimol, žeby  dostali priestor na vyjadrenie… preto som navštívil aj ich oficiálnu stránku, či sociálnu sieť.  Napokon sledujem už len tie. Informácie o Brancoch v rôznych denníkoch mi prídu veľmi zavádzajúce a skreslené. Sú kritizovaní ba až démonizovaní  a vyhradili sa voči nim ako ku potenciálnej hrozbe pre spoločnosť. Nájdu sa tu aj konšpirácie a fabulácie ako bola spolupráca s Ruskom, a mnoho ďalších, na ktoré si teraz rýchlo nespomeniem. Ale o ich pozitívnych aktivitách nebolo nikde ani zmienky. Napríklad ekologické akcie, vzdelávanie v rôznych oblastiach ako zdravoveda, ako sa zachovať pri záplavách…  a vlastne ich všeobecné zámery a fungovanie. Mám dojem, že mnoho médií používali v článkoch informácie akoby vytrhnuté z kontextu, a zámerne tak očierňovali fungovanie Slovenských Brancov. A vďaka tomu si ich ľudia zaškatuľkujú a odvrhnú.

  1. Takže nesúhlasíš s tým ako ich vykresľujú média. Ako ich teda vnímaš ty?

Áno nesúhlasím. Ako vnímam Brancov? Najskôr začnem tým, že sa často stretávam v mojom okolí s názorom, že ak sa chcú hrať na vojnu a vojakov mali ísť do armády. Mám dojem, že armáda SR ,nakoľko sme v EU, bude viac slúžiť medzinárodným konfliktom, Bruselu, a nie Slovensku. Branci sústreďujú svoju činnosť pre nás, naše záujmy, domovy…. jednoducho  pre slovenských občanov. Brancov vnímam ako slobodnú skupinu ľudí, ktorí sa dobrovoľne vo voľnom čase snažia rozvíjať domobraneckú výchovu a vštepiť mladým ľuďom, ktorí sa tam dobrovoľne hlásia, hodnoty a vlastenectvo. Netrénujú pre vojenský konflikt a priame zapojenie sa do vojny ale na obranu domovov a ľudí, ktorí to sami nedokážu. Podľa mňa nepredstavujú hrozbu. Tú majú teraz na svedomí iné živly.

  1. Čo teda na činnosti Brancov hodnotíš pozitívne?

Pre mňa osobne ako radového občana Slovenskej republiky, je to vštepovanie hodnôt a disciplíny, a vedieť reagovať v krízových situáciách. A krízovými situáciami nemyslím len obranu domova v prípadnom vojenskom konflikte ale aj povodne či požiare. Páči sa mi aj ich ekologické angažovanie- čistenie lesov napríklad. A ako som už spomenul nikde v médiách som sa o tomto nedočítal. Všade len negatívna medializácia a to už vás prinúti sa zamyslieť nad relevantnosťou tých článkov.

  1. Vo vyjadreniach Brancov často nachádzame, že jednou z ich hlavných činností je rozvíjanie zdravého vlastenectva. Čo pod tým rozumieš ty?

Vlastenectvo je láska ku vlasti, jej histórie a kultúre. Je normálne, že každý, či už Európan alebo Ázijčan, Slovák alebo pastier z Mongolska si chce zachovať a rozvíjať svoju kultúru, svoju lásku k domovine a bude si to brániť. Zachová to pre ďalšie generácie. Pretože tu sa narodil, je to jeho domov, je to jeho krv. Dnes mnoho mladých, i moji rovesníci, chcú odísť do zahraničia za lepším životom lebo ten sa tu na Slovensku už nedá uskutočniť. Ale prečo je tomu tak? Ľudský egocentrizmus. Žiadny pocit spolupatričnosti a národnej hrdosti. Žiadny pokus o zmenu.  Útek bol vždy to najľahšie riešenie. Ak to mám zhrnúť, tak Branci učia zdravej národnej hrdosti, a aby sme si vážili svoju kultúru a históriu. Všetko čo nám naši otcovia zanechali. A k tomu patria morálne hodnoty.

  1. S Brancami úzko súvisia pojmi ako domobrana, paramilitárna skupina, vojenský výcvik a podobne. Ako to na teba prvýkrát pôsobilo?

Asi ako na väčšinu populácie – cítil som znepokojenie. Ale to je prirodzené pokiaľ sa niečo spája s vojnou a obranou, výcvikom… Ale práve to vo mne podnecovalo tú zvedavosť dozvedieť sa o Brancoch viac. Dôležité bolo pre mňa zistenie akou formou a prečo Branci domobranu nacvičujú, a učia sa jej. Nechcem aby sa slovo domobrana vnímala ako niečo agresívne a nebezpečné, no bohužiaľ v našej spoločnosti je opak pravdou. Keby sa niečo zvrtlo ,a teraz by nastal vojnový konflikt, hoc nepatrím k Brancom, tak by som aj ja so zbraňou ochotne bránil seba, svoju rodinu a domov.

  1. Je niečo čo by si Brancom vytkol, prípadne sa nezhoduješ s niektorými ich postupmi alebo vnímaním vecí?

Nie je čo vytknúť. Nespravili nič, čo by ma pobúrilo. Aj vďaka férovej informovanosti z ich strany som sa začal stotožňovať s ich myšlienkami a filtrovať negatívne vplyvy z médií. Je smutné, že ich takto mediálne likvidujú. Aby som sa vrátil k otázke- nie je nič s čím by som nesúhlasil. Fandím chlapcom a držím im palce, nech vytrvajú.