Prvý výcvik 1. oddielu SB vrámci štandardizačného programu

Dňa 7.11.2015 sa konal prvý oficiálny výcvik 1. oddielu SB vrámci štandardizačného programu. Počas výcviku nás celý čas sprevádzalo hmlisté a daždivé počasie, no napriek tomu prebehlo všetko podľa plánu. Toto cvičenie bolo rozdelené na dve základné fázy.

Prvá fáza obnášala opakovanie niektorých základných bojových zručností, ktoré musí každý príslušník SB ovládať a druhá fáza obnášala taktickú prípravu, vedenie rádiokomunikácie a činnosť oddielu na varovné signály. Medzi základnými bojovými zručnosťami bola dôkladne zopakovaná manipulácia so zbraňou, pohyb po bojisku a v neposlednom rade aj RCHBO – konkrétne manipulácia s plynovou maskou. Pred tým ako oddiel prešiel k druhej fáze výcviku, bolo zavedené nové delenie štruktúry a to konkrétne delenie posádky oddielu na družstvá. Následne bola vytvorená kolóna a oddiel viedol nácvik na reakcie v rámci presunu po komunikácií. Výcviku sa zúčastnili aj noví príslušníci 1. oddielu, ktorí pred nedávnom úspešne ukončili výberové konanie, napriek tomu že boli zasvetení do tejto problematiky, ktorú cvičili prvý krát, preukazovali neustále nasadenie a vynaložli pri výcviku maximum v rámci svojich možností.

1