PRIDAJ SA K NÁM

V prípade záujmu o členstvo v radoch SB vykonaj nasledovné kroky:

 

1, Pozri kontakt (e-mail) najbližšie dostupného oddielu v rámci svojho okolia.

2, Napíš správu (e-mail) na daný oddiel v znení:

Meno a priezvisko :

Vek :

Miesto pobytu :

Odborná prax : (V prípade že má záujemca o členstvo doterajšie skúsenosti s prácou v bezpečnostných štruktúrach (armáda, polícia, ozbrojené sily a pod…) Uviesť o aký typ štruktúr ide a na akej funkcii dotyčný pôsobil. V prípade že je záujemca o členstvo absolventom bojových kurzov (boj z blízka, strelecké či taktické kurzy a pod…) Uviesť o aké kurzy ide.).

Mám záujem o vstup do radov organizácie Slovenskí branci v rámci posádky oddielu ,,uviesť názov oddielu“ (v rámci miesta pobytu čiže najbližší oddiel).

 

V prípade že nieje v blízkosti miesta pobytu záujemcu o členstvo žiadny aktívny oddiel:

Napíš e-mail na adresu: slovenskibranci.nabor@gmail.com
Meno a priezvisko :

Vek :

Miesto pobytu :

Odborná prax : (V prípade že má záujemca o členstvo doterajšie skúsenosti s prácou v bezpečnostných štruktúrach (armáda, polícia, ozbrojené sily a pod…) Uviesť o aký typ štruktúr ide a na akej funkcii dotyčný pôsobil. V prípade že je záujemca o členstvo absolventom bojových kurzov (boj z blízka, strelecké či taktické kurzy a pod…) Uviesť o aké kurzy ide.).

Mám záujem o vstup do radov organizácie Slovenskí branci , no v mojom okolí nepôsobí a nieje aktívny žiadny oddiel.

 

3, Počkaj na odpoveď. Riaď sa ďalšími inštrukciami uvedenými v odpovedi.

 

Kontakt na jednotlivé oddiely:

 

Neváhaj a kontaktuj nás! VSTAŇ! Staň sa príslušníkom SB Prejdi prepracovaným výcvikom a svojou pripravenosťou pomôž svojej jednotke a svojej vlasti! Staň sa jedným z nás!

Foto