ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA

Organizačné ustanovenie výzbroje :

Štruktúry síl SB nedisponujú žiadnym arzenálom krátkych či dlhých ostrých strelných zbraní. Štruktúry síl SB teda nevykonávajú žiadne
cvičenia zamerané na použitie strelných ostrých ručných zbraní.

Aktivity so zámerom použitia strelných ostrých ručných zbraní sú vykonávané príslušníkmi síl SB v ich individuálnej a osobnej réžii. Títo
príslušníci vlastnia uvedené ostré zbrane v osobnej držbe a legálne, v rámci platnej zákonnej legislatívy Slovenskej republiky.