9. Oddiel SB Nitrančan

9.odd SB NR

XI. ODDIEL SB NITRANČAN

ODDIELOVÉ INFORMÁCIE:

Označenie oddielu:    9.oddiel SB NR
Operačný priestor:

Kraje:

 • Nitriansky

Okresy: Nové Zámky, Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce, Nitra, Komárno, Šaľa.

Centrum oddielu:       Nitra

Výcvikový program:  ŠPSB 2016/2017

Status oddielu:

 • Multifunkčný oddiel.

Jednotky oddielu:

 • Úderná jednotka.
 • Prieskumný orgán.
 • Podporné sily.

Bojová príprava:

 • Regulérny výcvik celkov.
 • Nasadenie do previerok a operácii.
 • Sústredený LVV.

Druh posádky:

 • Regulérna posádka.
 • Posádka AZ SB.

Stráže oddielu:

 • Levická stráž.

Veliteľ oddielu: vel.odd. MARTIN VRBIAK

Zástupca vel.odd: druž. KRISTIÁN FEHÉR

Kontakt:

 

HISTÓRIA ODD:

V poradí deviaty oddiel, vytvorený v rámci siete síl SB. Počas svojho pôsobenia oddiel vystriedal dvoch veliteľov. Deviaty oddiel SB NR bol prvým oddielom v rámci celej organizácie, v ktorom bol aplikovaný štandardizačný program výcviku v polovici roka 2014. Práve účinným aplikovaním tohto programu sa mohla bojová pripravenosť podľa ŠPSB posunúť ďalej medzi ostatné štruktúry. Okrem regulérneho výcviku sa oddiel podieľal a aj v súčasnosti aktívne podieľa na likvidácii čiernych skládok, organizovaní kultúrnych a spoločenských akcií, revitalizácii verejných priestorov a mnoho iného. V roku 2016 bol 9.oddiel SB NR hostiteľským oddielom doposiaľ najrozsiahlejšieho sústredeného cvičenia v histórii celej organizácie, ktoré nesie názov LVV 2016. Tým, že oddiel absolovoval kompletnú fázu výcviku základnej bojovej a odbornej prípravy, nadobudol status multifunkčnosti.

 

SÚČASNOSŤ ODD:

Oddiel v súčasnosti disponuje prieskumným orgánom, údernou jednotkou a podpornými silami. Všetky tri hlavné jednotky majú stabilnú a pripravenú sieť velenia. Okrem primárnych jednotiek sa oddiel môže popýšiť ženijnou skupinou. V súčasnosti sú všetky bojové štruktúry oddielu, spolu so štruktúrami 1. oddielu SB, začlenené do bojovej skupiny. Táto bojová skupina oboch oddielov je pravidelne nasadzovaná a preverovaná v rámci cvičných stabilizačných operácií. Kooperácia celkov 1. oddielu SB a 9. oddielu SB je hlavným nosným pilierom vývoja oboch oddielov v budúcnosti. V rámci posádky oddielu sú ročne vykonávané 3 až 4 výberové konania do radov regulérnej posádky. V roku 2017, po ukončení príprav systému AZ SB (aktívnych záloh SB), nebudú chýbať ani možnosti výberu a nástupu záujemcov do štruktúr aktívnych záloh.

11040252_805242459512706_1764764154_n

POSLANIE:

Posádka prvého oddielu SB je významným prvkom celej siete síl SB. Oddiel je schopný pôsobiť ako samostatný celok pri vzniku rôznych krízových situácii v rámci svojho operačného územia. Okrem toho, oddiel vykonáva pravidelnú bojovú prípravu a činnosti v prospech svojho okolia.

10961762_793946377308981_984565943_n