4. Oddiel SB Rusín

4.odd SB RUSÍN

IV. ODDIEL SB RUSÍN

Označenie oddielu:   4.oddiel SB RUSÍN
Operačný priestor:

Kraje:

  • Prešov
  • Košice

Okresy: Snina, Sobrance, Humenné

Centrum oddielu: Košice

Výcvikový program:  ŠPSB 2016 / 2017

Status oddielu:

  • Štruktúry údernej jednotky.

Jednotky oddielu:

  • Úderná jednotka.

Bojová príprava:

  • Regulérny výcvik celkov.
  • Nasadenie do previerok a operácii.
  • Sústredený LVV.

Druh posádky:

  • Regulérna posádka.
  • Posádka AZ SB.

Stráže oddielu: (Oddiel nedisponuje).

Veliteľ oddielu: vel.odd. TOMÁŠ HOGH

Kontakt:

 

HISTÓRIA ODD: 

V poradí štvrtý oddiel síl SB je starším prvkom organizácie, podobne ako druhý či tretí oddiel. Oddiel SB Rusín vystriedal od svojho vzniku troch hlavných veliteľov. Oddiel SB Rusín prešiel, rovnako ako oddiely celého východného Slovenska, zložitejším obdobím v rámci prechodu na metódy ŠPSB. Zlyhaním schopnosti adaptácie veliteľstva oddielu na výcvikový proces ŠPSB bolo velenie a riadenie oddielu centralizované do 11.oddielu SB Šarišan, a to dovtedy, kým nebude pripravená pre tento oddiel stabilná a vlastná riadiaca garnitúra.

 

SÚČASNOSŤ ODD:

Kvôli centralizácii velenia oddielu do posádky 11.oddielu SB Šarišan, je posádka oddielu Rusín priradená ako skupinový výcvikový prvok 11.oddielu. Oddiel sa týmto stal satelitným oddielom Šarišanu dovtedy, kým nebudú doplnené štruktúry velenia a riadenia.

V rámci posádky oddielu sú ročne vykonávané 1 až 2 výberové konania do radov regulérnej posádky. V roku 2017, po ukončení príprav systému AZ SB (aktívnych záloh SB), nebudú chýbať ani možnosti výberu a nástupu záujemcov do štruktúr aktívnych záloh.

2POSLANIE:

Posádka druhého oddielu SB Východniar je významným prvkom celej siete síl SB. Oddiel je schopný pôsobiť ako samostatný celok pri vzniku rôznych krízových situácií v rámci svojho operačného územia. Okrem toho, oddiel vykonáva pravidelnú bojovú prípravu a činnosti v prospech svojho okolia.

 

1