3. Oddiel SB Žilinčan

3.odd SB ŽILINČAN

III.  ODDIEL SB ŽILINČAN

ODDIELOVÉ INFORMÁCIE:

Označenie oddielu:    3.oddiel SB ZA
Operačný priestor:

Kraje:

  • Žilinský

Okresy: Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina.

Centrum oddielu: Žilina

Výcvikový program:  ŠPSB 2016 / 2017

Status oddielu:

  • Štruktúry údernej jednotky.

Jednotky oddielu:

  • Úderná jednotka.

Bojová príprava:

  • Regulérny výcvik celkov.
  • Nasadenie do previerok a operácii.
  • Sústredený LVV.

Druh posádky:

  • Regulérna posádka.
  • Posádka AZ SB.

Stráže oddielu: (Oddiel nedisponuje).

Veliteľ oddielu: vel.odd. MIKULÁŠ DEMÁK

Kontakt:

 

HISTÓRIA ODD: 

Oddiel SB Žilinčan je jedným z historicky najstarších oddielov síl SB. Tento oddiel s dlhoročnou tradíciou prešiel v rámci organizácie, podobne ako oddiel Šarišan, ťažším obdobím počas odvolania pôvodného zakladajúceho veliteľa. Nahrádzajúce velenie oddielu chytilo situáciu pevne do svojich rúk a situácia oddielu bola stabilizovaná. Pôvodný systém oddielu bol nahradený efektívnym riadením, oddiel prešiel na výcvikový program podľa smerníc a nariadení ŠPSB, čím sa stal rovnocenným oddielom v rámci kooperačných a združených nasadení. Posádka, počas celého pôsobenia oddielu, bola nevyhnutnou súčasťou pri rôznych kľúčových cvičeniach v rámci LVV, previerkových cvičeniach či cvičných operáciách. Oddiel uskutočnil, okrem prípravnej bojovej činnosti, aj mnoho akcií v prospech svojho okolia, ako sú akcie revitalizačné, ekologické, turistické, kultúrne a mnoho iného.

 

SÚČASNOSŤ ODD:

V poradí tretí oddiel SB Žilinčan tvorí dôležitú súčasť prvkov celej organizácie. Vďaka efektívnemu riadeniu režimu posádky oddiel naberá na sile a počty regulérnej posádky narastajú. V roku 2017 je plánované rozšírenie štruktúr oddielu o prieskumný orgán a podporné sily, čím sa stane oddiel, v rámci možností, plne multifunkčný. Celky oddielu sú naďalej aktívne zapájané do plnenia úloh v rámci operačných nasadení či nasadení počas sústredeného výcviku LVV. V blízkej dobe, po dokončení príprav, bude oddiel disponovať mentorským tímom, ktorý bude aktívne zapojený do reorganizácie oddielu Orava.

V rámci posádky oddielu sú ročne vykonávané 3 až 4 výberové konania do radov regulérnej posádky. V roku 2017, po ukončení príprav systému AZ SB (aktívnych záloh SB), nebudú chýbať ani možnosti výberu a nástupu záujemcov do štruktúr aktívnych záloh.

2

POSLANIE:

Posádka tretieho oddielu SB Žilinčan je významným prvkom celej siete síl SB. Oddiel je schopný pôsobiť ako samostatný celok pri vzniku rôznych krízových situácii v rámci svojho operačného územia. Okrem toho, oddiel vykonáva pravidelnú bojovú prípravu a činnosti v prospech svojho okolia.

 

1