2. Oddiel SB Východniar

2.odd SB VÝCHODNIAR

II. ODDIEL SB VÝCHODNIAR

ODDIELOVÉ INFORMÁCIE:

Označenie oddielu:    2.oddiel SB VÝCHODNIAR
Operačný priestor:

Kraje:

  • Košický

Okresy: Gelnica, Košice I – IV, Košice – okolie, Michalovce, Rožňava, Trebišov, Spišská Nová Ves.

Centrum oddielu:       Košice

Výcvikový program:  ŠPSB 2016/2017

Status oddielu:

  • Štruktúry údernej jednotky.

Jednotky oddielu:

  • Úderná jednotka.

Bojová príprava:

  • Regulérny výcvik celkov.
  • Nasadenie do previerok a operácii.
  • Sústredený LVV.

Druh posádky:

  • Regulérna posádka.
  • Posádka AZ SB.

Stráže oddielu: (Oddiel nedisponuje)

Veliteľ oddielu: vel.odd. TOMÁŠ HOGH

Kontakt:

 

HISTÓRIA ODD:

Druhý oddiel SB Východniar patrí hneď po prvom oddieli medzi najstaršie súčasti celej organizácie. Posádka oddielu bola neoddeliteľnou súčasťou organizácie pri budovaní ostatných štruktúr v rámci východného Slovenska. Oddiel SB Východniar prešiel, rovnako ako oddiely celého východného Slovenska, zložitejším obdobím pred prechodom v rámci metód ŠPSB. Odchodom pôvodného veliteľa oddielu bolo velenie a riadenie oddielu presunuté do 11.oddielu SB Šarišan dovtedy, kým nebude pripravená pre tento oddiel vlastná riadiaca garnitúra.

 

SÚČASNOSŤ ODD:

Kvôli centralizácii velenia oddielu do posádky 11.oddielu SB Šarišan, je posádka oddielu Východniar priradená ako skupinový výcvikový prvok 11.oddielu. Oddiel sa týmto stal satelitným oddielom Šarišanu dovtedy, kým nebudú doplnené štruktúry velenia a riadenia.

V rámci posádky oddielu sú ročne vykonávané 2 až 3 výberové konania do radov regulérnej posádky. V roku 2017, po ukončení príprav systému AZ SB (aktívnych záloh SB), nebudú chýbať ani možnosti výberu a nástupu záujemcov do štruktúr aktívnych záloh.

 2

POSLANIE:

Posádka druhého oddielu SB Východniar je významným prvkom celej siete síl SB. Oddiel je schopný pôsobiť ako samostatný celok pri vzniku rôznych krízových situácii v rámci svojho operačného územia. Okrem toho, oddiel vykonáva pravidelnú bojovú prípravu a činnosti v prospech svojho okolia.

 

10979406_793931740643778_1295293809_n