14. Oddiel SB Novohrad

14.odd SB NOVOHRAD

XIV.  ODDIEL SB NOVOHRAD

ODDIELOVÉ INFORMÁCIE:

Označenie oddielu:   14.oddiel SB NOVOHRAD
Operačný priestor:

Kraje:

  • Banskobystrický.

Okresy: Lučenec, Poltár, Detva, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš.

Centrum oddielu: Lučenec.

Výcvikový program:  ŠPSB 2016 / 2017

Status oddielu:

  • Štruktúry údernej jednotky.

Jednotky oddielu:

  • Úderná jednotka.

Bojová príprava:

  • Regulérny výcvik celkov.
  • Nasadenie do previerok a operácii.
  • Sústredený LVV.

Druh posádky:

  • Regulérna posádka.
  • Posádka AZ SB.

Stráže oddielu: (Oddiel nedisponuje).

Veliteľ oddielu: vel.odd. JÁN DOVÁĽ

Kontakt:

 

HISTÓRIA ODD:

V poradí štrnásty oddiel v rámci siete síl SB, pod velením zakladajúceho veliteľa, Jána Dováľa, do druhej polovice roka 2016 podstúpil bojovú prípravu v rámci výcvikovej osi ŠPSB. Posádka oddielu bola počas svojej existencie niekoľkokrát nasadená na plnenie úloh v rámci všetkých cvičných operácii roku 2016. Okrem operačných nasadení sa oddiel môže pýšiť svojou pravidelnou integráciou na sústredených cvičeniach LVV od roku 2014.

 

SÚČASNOSŤ ODD:

V súčasnosti 14.oddiel SB NOVOHRAD svojou existenciou významne prispieva k pokrytiu oblasti viacerých častí Banskobystrického kraja. Oddiel disponuje regulérnou posádkou údernej jednotky, ktorá podlieha pravidelnému výcviku základnej bojovej prípravy.

novohrad logo

POSLANIE:

Posádka prvého oddielu SB je významným prvkom celej siete síl SB. Oddiel je schopný pôsobiť ako samostatný celok pri vzniku rôznych krízových situácii v rámci svojho operačného územia. Okrem toho, oddiel vykonáva pravidelnú bojovú prípravu a činnosti v prospech svojho okolia.

novohrad vlajka