10. Oddiel SB Bystričan

10.odd SB BYSTRIČAN

X. ODDIEL SB BYSTRIČAN

 

ODDIELOVÉ INFORMÁCIE:

Označenie oddielu:   10.oddiel SB BYSTRIČAN
Operačný priestor:

Kraje:

  • Banskobystrický.

Okresy: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Detva, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen.

Centrum oddielu: Banská Bystrica.

Výcvikový program:  ŠPSB 2016 / 2017

Status oddielu:

  • Štruktúry údernej jednotky.

Jednotky oddielu:

  • Úderná jednotka.

Bojová príprava:

  • Regulérny výcvik celkov.
  • Nasadenie do previerok a operácii.
  • Sústredený LVV.

Druh posádky:

  • Regulérna posádka.
  • Posádka AZ SB.

Stráže oddielu: (Oddiel nedisponuje).

Veliteľ oddielu: oddelenie zlúčeného velenia.

Kontakt:

  • e-mail – strazca-severu@centrum.sk

 

HISTÓRIA ODD:

Desiaty oddiel SB Bystričan má svojou odvekou loajalitou hlavnému veleniu SB pevné miesto po boku všetkých aktívnych oddielov v rámci celej siete síl. Oddiel vedie od svojho počiatku jeho zakladajúci veliteľ. Posádka oddielu je od jeho založenia pevná a stabilná. Desiaty oddiel v roku 2015 hostil sústredené nasadenie oddielov SB v rámci plnenia úloh LVV 2015. Zmenu metód v rámci nariadení ŠPSB, v polovici roku 2015, niesol oddiel bez akýchkoľvek otrasov a adaptoval sa v norme. V minulosti sa oddiel podieľal na rôznych aktivitách mimo bojovej prípravy, ako bolo intenzívne odstraňovanie následkov po živelných pohromách a kalamitách v rámci svojho operačného priestoru, likvidácia čiernych skládok, revitalizácie verejných priestorov a pod.

 

SÚČASNOSŤ ODD:

V súčasnosti oddiel vykonáva každoročný pravidelný výcvikový proces v zmysle nariadení štandardizačného programu. Okrem rutinnej činnosti oddiel efektívne vykonáva pravidelné kurzy pre výcvik zdravotnej prípravy (v rámci odbornosti zdravotnej služby SB celej siete a všetkých štruktúr). Celky oddielu sú počas výcvikových fáz sekundárne zamerané v odbornosti ľahkej pechoty pre vysokohorské nasadenie. Z hľadiska tejto vlastnosti velenie oddielu vykonáva okrem zdravotnej prípravy aj prípravu s vysokohorským zameraním, kde nesmie chýbať ani horolezecký výcvik. Personálne oddelenie ročne vykonáva 2 až 3 výberové konania do radov regulérnej posádky. V roku 2017, po ukončení príprav systému AZ SB (aktívnych záloh SB), nebudú chýbať ani možnosti výberu a nástupu záujemcov do štruktúr aktívnych záloh.

logo

POSLANIE:

Posádka jedenásteho oddielu SB je významným prvkom celej siete síl SB. Oddiel je schopný pôsobiť ako samostatný celok pri vzniku rôznych krízových situácii v rámci svojho operačného územia. Okrem toho, oddiel vykonáva pravidelnú bojovú prípravu a činnosti v prospech svojho okolia.

bystričan vlajka