1. Oddiel

1.odd SB

I. ODDIEL SB

 

ODDIELOVÉ INFORMÁCIE:

Označenie oddielu:    1.oddiel SB
Operačný priestor:

Kraje:

 • Trnavský
 • Bratislavský

Okresy: Trnava, Hlohovec, Sereď, Piešťany, Senica, Skalica, Galanta, Pezinok, Senec

Centrum oddielu:       Trnava

Výcvikový program:  ŠPSB 2016/2017

Status oddielu:

 • Multifunkčný oddiel.
 • Oddiel centrálneho velenia síl SB

Jednotky oddielu:

 • Úderná jednotka.
 • Prieskumný orgán.
 • Podporné sily.

Bojová príprava:

 • Regulérny výcvik celkov.
 • Nasadenie do previerok a operácii.
 • Sústredený LVV.

Druh posádky:

 • Regulérna posádka.
 • Posádka AZ SB.

Stráže oddielu:

 • Trnavská stráž.
 • Bratislavská stráž.

Veliteľ oddielu: Podpredseda síl SB MICHAL FELING

Kontakt:

 • e-mail – slovenskibranci.nabor@gmail.com
 • tel. – 0911 077 807

HISTÓRIA ODD:

Prvý oddiel SB je zároveň zakladajúcim oddielom celej siete síl SB. Oddiel je vlajkovou loďou organizácie v dôsledku vytvorenia prvých funkčných štruktúr oddielu. Okrem iného je prvý oddiel centrálnym oddielom velenia síl SB, ktorý riadi výcvikové štandardy a štandardy celkového nasadenia všetkých prvkov a štruktúr celej siete SB. Od počiatku roku 2015 štruktúry prvého oddielu podliehajú výcvikovému procesu štandardizačného programu, čím sa preklopil proces bojovej pripravenosti pôvodných celkov podľa modernizovaného vzoru. Úspešným ukončením výcvikového procesu podľa štandardizačného programu sa stal oddiel z hľadiska svojho pôsobenia a nasadenia multifunkčným. Počas svojho pôsobenia oddiel prešiel niekoľkými fázami bojovej prípravy, nasadením do cvičných operácii, vykonal množstvo likvidácii čiernych skládok, revitalizácii verejných priestorov, branných cvičení pre verejnosť, kultúrnych akcií, ceremónií v rámci síl SB. V roku 2014 bola posádka oddielu nasadená na výkon úloh v prospech verejnosti počas záplav v Bratislave.

 

SÚČASNOSŤ ODD: 

Oddiel v súčasnosti disponuje prieskumným orgánom, údernou jednotkou a podpornými silami. Všetky tri hlavné jednotky majú stabilnú a pripravenú sieť velenia. Okrem primárnych jednotiek sa oddiel môže popýšiť ženijnou skupinou, skupinou manažmentu vývoja bojového výcviku, skupinou krízového a mobilizačného manažmentu a skupinou personálneho a propagačného centra. V súčasnosti sú všetky bojové štruktúry oddielu začlenené do bojovej skupiny spolu so štruktúrami 9. oddielu SB Nitrančan. Táto bojová skupina oboch oddielov je pravidelne nasadzovaná a preverovaná v rámci cvičných stabilizačných operácii. Kooperácia celkov 1. oddielu SB a 9. oddielu SB je do budúcnosti hlavným nosným pilierom vývoja oboch oddielov. Okrem iného, oddiel disponuje aj pravidelným regrutačným systémom, ktorý zabezpečuje hlavnú propagačnú agendu celej organizácie. V rámci posádky oddielu sú ročne vykonávané 3 až 4 výberové konania do radov regulérnej posádky. V roku 2017, po ukončení príprav systému AZ SB (aktívnych záloh SB), nebudú chýbať ani možnosti výberu a nástupu záujemcov do štruktúr aktívnych záloh.

1

POSLANIE: 

Posádka prvého oddielu SB je významným prvkom celej siete síl SB. Oddiel je schopný pôsobiť ako samostatný celok pri rôznych krízových situáciách v rámci svojho operačného územia. Okrem toho, oddiel vykonáva pravidelnú bojovú prípravu a činnosti v prospech svojho okolia. Oddiel vo svojom budúcom pôsobení, po vykonaní príprav personálu, bude disponovať mentorskou skupinou, ktorá bude slúžiť pre podporu a zaistenie bojového výcviku v rámci ostatných novovznikajúcich oddielov našej organizácie. Vďaka tomu, že hlavná veliaca štruktúra celej organizácie pôsobí v rámci tohto oddielu, oddiel disponuje vývojovými a hlavnými riadiacimi skupinami.

 

10965416_793661080670844_247855176_n