Oddiely

 

10967666_793603194009966_705312637_n-jpg

Primárne zameranie organizácie Slovenskí Branci je tvorba siete aktívnych oddielov a ich štruktúr ktoré pozostávajú z posádok vycvičených a pripravených v prípade vzniku krízovej situácie či verejného ohrozenia podať pomocnú ruku svojmu okoliu v rámci svojho operačného územia, či mimo neho, v závislosti od charakteru nasadenia. Posádky oddielov v čase mieru a mimo ohrozenia absolvujú regulérny výcvik a bojovú prípravu, vykonávajú ekologické akcie, likvidáciu čiernych skládok, revitalizáciu pamätníkov, ihrísk a verejných priestranstiev, turistické akcie, poskytujú pomoc pri živelných pohromách a mnoho iného…

Číselné označenie bolo každému oddielu pridelené jednotlivo podľa poradia, v ktorom dotyčný oddiel vznikol, od počiatku existencie organizácie. Posádky a veliteľské štruktúry niektorých oddielov boli časom priradené k majoritným oddielom v rámci svojho okolia, či už na dobu dlhšiu alebo na dobu kým nebude ukončená reorganizácia a príprava veliteľských štruktúr daného oddielu.

1-odd-sb-id

2-odd-sb-id

3-odd-sb-id

4-odd-sb-id

8-odd-sb-id

9-odd-sb-id

10-odd-sb-id

11-odd-sb-id

14-odd-sb-id

17-oddiel-sb-zahorak