Oddiely na východe ožívajú !

Predseda SB a hlavný veliteľ síl SB Peter Švrček prednedávnom verejne sľuboval, že spoločne s členmi na východe republiky pozdvihne úroveň výcvikov východných oddielov, menovite SB oddielu Šarišan, Východniar a pripravovaného oddielu Tatranec. Sľuboval taktiež zaškolenie nových hodnostárov a inštruktorov. Dnes dva mesiace od tohto deklarovaného prísľubu nápravy sme sa s našim predsedom telefonicky skontaktovali aby sme sa priamo informovali o terajšom stave oddielov a v akej miere sa sľuby stávajú i skutočnosťou.

Zaujímalo by nás ako ste dosial pokročili s prísľubom zvýšenia kvality výcviku a zaškolení nových inštruktorov.

„Treba  na začiatok povedať, že stav ktorý bol v SB oddieloch na východe republiky bol už dlhodobo nevyhovujúci z hľadiska kvality výcvikov. Oddiely po republike sa postupne modernizovali a prijímali nové osnovy vedenia výcvikov v rámci ŠPSSB. Na východe sme mali ale problém. Chýbali nám dostatočne vyškolení inštruktori a velitelia, ktorí by zvládli túto postupnú premenu a posun. Vzhľadom na tento fakt oddiely zaostávali a postupne dochádzalo i k odchodu členov čo viedlo k rezignácií niektorých veliteľov a hodnostárov a neaktivite. A práve neaktivitu si nesmieme dovoliť. Z toho dôvodu som sa rozhodol vzniknutú situáciu riešiť. Osobne som dočasne na mieste prebral velenie nad týmito oddielmi a vytvoril som pol ročný program výcviku v rámci základných bojových zručností. V tejto chvíli sme s mužstvom po druhom výcviku. Môžem povedať ale že už teraz badám zmeny a posuny k lepšiemu. Oddiel bol patrične vystrojený tak ako má byť vďaka príspevku z centrálnej kasy SB, zabezpečil som pravidelnosť cvičení na ktoré dnes chodí už optimálny vyhovujúci počet ľudí. Spoločne s oddielom sme si dohodli i aktivity mimo cvičení ktoré svedomite plnia. Jedná sa napríklad o akciu revitalizácia pomníku padlých počas 2. svetovej vojny, výpomoc pre psí útulok ako i ekologická akcia v Košiciach. V blízkej dobe plánujeme i nábor nových členov nakoľko sa nám zatiaľ podarilo nazbierať približne do 10 uchádzačov. SB taktiež zabezpečilo vyškolenie miestnych zdravotníkov. Toto všetko sa stihlo za približne mesiac a pol práce.“

Ako oddiel reagoval na Váš príchod a na prebranie velenia ?

„Osobne si myslím že dobre, cieľom mojej práce je ich hlavne vzdelať a nasmerovať správnym smerom. Mnohý členovia mi sami povedali že to ich oddiel už dlhšiu dobu potreboval. Ich reakciu na danú situáciu vidieť i v ich aktivite ktorá dokazuje že im nie je osud vlasti ukradnutý a svedomite sa chopili práce za čo som moc rád a naozaj sú mi v tejto chvíli veľkou oporou a pevnými základmi na ktorých dokážem na východe republiky zbudovať domobranné oddiely.“

Ako dlho bude trvať modernizačný proces oddielov na východe a teda i Vaša práca tam ?

„Najprv sa plánovalo že výcviky mnou organizované a činnosť spojená s obnovou oddielov bude trvať približne pol roka. Treba povedať že je mojim osobným záujmom to urobiť v čo najkratšej dobe, predsa cestovanie z Trnavy do Prešova každý jeden víkend nie je úplná výhra. Každopádne v tejto chvíli si netrúfam povedať na akú dlhú dobu to vidím. Každý musí uznať že je vidieť výsledky práce a oddiel sa posúva smerom ktorí sme si vytýčili, no tu treba povedať že školenie nových inštruktorov a terajších hodnostárov oddielu nie je krátkodobá a ľahká cesta, k tomu toto školenie sa nesmie nijako uponáhľať, aby nebolo zbytočné.“

Ako vidíte ideálny stav oddielu po Vašom pôsobení  ? Respektíve kedy budete s stavom spokojný ?

„Spokojný nebudem úplne zrejme nikdy, vždy sa je kde posúvať a bude to i potrebné. Každopádne svoju činnosť v týchto oddieloch ukončím až v dobe kedy budem mať minimálne 3 vyškolených inštruktorov, minimálne 2 zdravotníkov, vyhovujúci počet členov vo všetkých troch oddieloch, patričný počet hodnostárov, aktivitu i mimo výcvikov v civilnom prostredí , členov po absolvovaní výcvikového programu v rámci ZBZ a ŠPSSB. Cieľom je taktiež oddiel postupne zaradiť v rámci finančného systému SB tak aby bolo možné činnosť i patrične po materiálnej stránke zabezpečiť.“

Predsedovi držíme palce a v prílohe ponúkame pár záberov z posledného výcviku 11. oddielu SB Šarišan, ktorý prebehol priamo pod jeho velením.