Ničenie čiernej skládky v Dubnici nad Váhom

Milí občania Dubnice nad Váhom, pred nedávnom sme zachytili na internete informácie o tom, že pri Váhu vznikla ďalšia čierna skládka. Nelenili sme a dňa 21.2. 2016 sme zorganizovali v poradí tretie čistenie brehu Váhu. Konkrétne sme čistili časť pod Bolešovským mostom, smer Ilava. Čierna skládka obsahovala nebezpečné chemikálie, motorové oleje a pesticídy.

Z tohto dôvodu sa štyria branci a dvaja civilní dobrovoľníci rozhodli aj za nehostinného počasia toto nebezpečenstvo v blízkosti vody okamžite eliminovať. Za dve hodiny….  čítate dobre  – DVE HODINY sa podarilo šiestim ľuďom naplniť tieto 120l vrecia! Akcia bola ukončená predbežne skrz to, že nám tieto vrecia došli a odpad po doslovných prascoch a dementoch sa už nemal kam zmestiť.

S TSM Dubnica nad Váhom, ktorý odpad odvážajú padla dohoda, že nás budú podporovať materiálom na toto znovuobnovovanie okolitej prírody. Doteraz sa vrecia, rukavice a iné veci dôležité pri čistení platili z našich vreciek, z našich študentských úspor. Preto občania, ak máte toľko síl nám lajkovať akú robotu sme odviedli alebo pridať na facebook ďalšie fotky s čiernymi skládkami, tak si skúste nájsť o pol hodinu naviac, aby ste tú skládku aj zrušili.

Predstavte si, keby nás tu nieje 6 ochotných ale 60! Nevyčistili by sme 300m povodia ale 3000m!!! Preto ak sa v lete nechcete kúpať v pesticídoch, motorových olejoch alebo aj s predným sklom od auta a chytiť rôzne infekcie, tak sa pridajte k nám pri ďalšej eko akcii.

Sme domobrana, neučíme sa brániť vlasť len flintami, ale aj zachovaním kultúrnych tradícii našej vlasti a jej nekonečnú prírodnú krásu. Sláva vlasti!
Vel. 8. oddielu Považan Erik Erik Kubo Kubík