MODERNIZÁCIA PECHOTNÝCH POSTUPOV BOJA V ZASTAVANOM PRIESTRANSTVE

Začiatkom záverečnej fázy výcvikového roka 2017/2018 v období odborného bojového výcviku 1.ODDIELU SÍL SB a 9.ODDIELU SÍL SB NR, bola zavedená komplexná modernizácia bojových postupov a metód vedenia boja v zastavanom priestranstve v rámci tretieho rádu modernizácie postupov bojovej prípravy, stanovenej manažmentom vývoja bojového výcviku síl SB.

BVZP CQB

 

Výkon tohto kľúčového kroku od naplánovania cez jeho prípravu až po realizáciu, je nevyhnutnou činnosťou pre aktualizovanú bojovú pripravenosť vzhľadom k európskemu štandardu bojovej prípravy armád a ozbrojených síl. S odstupom času sa štandardy vedenia bojovej činnosti voči globálnym a svetovým hrozbám musia neustále prispôsobovať a aktualizovať. Zmeny zavedené vo výcvikovom procese odbornej bojovej prípravy prinášajú rozvoj v mnohých smeroch. V prvom rade v individuálnych bojových návykoch, skupinovej taktickej príprave, operačnej príprave komplexnej stabilizácie hromadného nasadenia,  v riešeniach na konkrétne hrozby a incidenty s ktorými sa povolané celky síl SB môžu stretnúť pri krízovej situácii. Globálne zmeny zavedením tohto procesu dávajú prednosť rozsiahlejšej a špecializovanejšej príprave jednotlivcov a ich celkov pri pôsobení v rámci menších taktických družstiev schopných riešiť situáciu v nižších počtoch živej sily v prípade nevyrovnanej prevahe protivníka. Od spôsobov a metód masového a hromadného nasadenia minulej éry bojového pôsobenia bolo upustené.

V najbližších dvoch mesiacoch pred ukončením výcvikového roka, prebehne ešte niekoľko cvičení so zameraním na nácvik modernizovaných postupov boja v zastavanom priestranstve v rámci posádok 1.ODDIELU SÍL SB a 9.ODDIELU SÍL SB NR v priestoroch výcvikového centra manažmentu vývoja bojového výcviku. Po tom čo posádky oboch oddielov úspešne absolvujú túto fázu bojovej prípravy, bude táto modernizačná činnosť realizovaná aj v zvyšných oddieloch síl SB.