Miestnosť na tretej, ČISTIŤ!

V dňoch 12.12. a 20.12.2015 sa konali komplexné cvičenia CQB v 1.oddiely SB a v 9.oddiely SB NR zamerané na boj v zastavaných priestoroch a budovách. Výcvik bol určený na dril individuálnych schopností na úrovni jednotlivcov a na nácvik taktických metód a postupov na úrovni operujúcich družstiev. Týmto oba oddiely odštartovali štádium intenzívneho výcviku boja v zastavanom priestranstve, ktoré bude prebiehať do konca februára 2016.

Cvičenia v oboch oddieloch prebiehali a budú prebiehať podľa rovnakého konceptu, čo udrží v oboch oddieloch rovnaký štandard ich schopností v tejto problematike. Cvičenia oboch oddielov prebehli v rámci možností bez akýchkoľvek nedostatkov aj napriek tomu, že 9. oddiel SB NR takto intenzívne cvičil CQB prvý krát.

Prvý oddiel mal na rozdiel od deviateho už niekoľko desiatok cvičení s týmto zameraním za sebou avšak vďaka rotácií nových príslušníkov v dôsledku posledného ukončeného výberového konania sa v radoch prvého oddielu ocitlo veľa nových brancov, ktorí nemali s týmto štýlom boja žiadne skúsenosti. Koncept podľa ktorého prebiehal výcvik oboch oddielov bol rozdelený na dve fázy.

Prvá fáza obsahovala rad úkonov zameraných na zopakovanie základných bojových zručností. V prípade týchto cvičení šlo o nácvik RCHBO a činnosť na varovné signály. Jednalo sa v prvom rade o manipuláciu s ochrannými plynovými maskami a protichemickými pláštenkami JP75. Táto fáza vyvrcholila testom na kontrolu tesnosti plynových masiek za použitia dráždivých plynov. Druhá fáza cvičení bola zameraná na problematiku CQB a to najskôr na nácvik a dril individuálnych znalostí jednotlivca a zásad, ktoré musí jednotlivec dodržiavať a ktorými sa musí riadiť v zastavaných priestranstvách. Následne po absolvovaní týchto úkonov družstvá prešli na taktický dril zameraný na približovanie k budovám, obchádzanie budov, prienik do budov, čistenie a prechod chodbami, čistenie miestností a prechod schodiskom. Družstvá operujúce v budovách zároveň cvičili počas tohto drilu vzájomnú koordináciu a vzájomné doplňovanie sa a spoluprácu.

Týmito dvomi cvičeniami sa odštartovalo pre oba oddiely obdobie intenzívnych cvičení zameraných na boj v zastavaných oblastiach ktoré sa potiahne do konca februára 2016. Oba oddiely budú cvičiť zároveň podľa rovnakých osnov a je pravdepodobné, že záverečné manévre tohto obdobia vyvrcholia spoločným cvičením posádok prvého a deviateho oddielu pod určitým taktickým námetom.