LVV 2017 – REPORT

V prvej polovici augusta sa už tradične uskutočnilo viacdňové sústredené komplexné cvičenie všetkých oddielov, posádok a stráží celej organizácie s názvom Letný všebranecký výcvik (ďalej LVV).

LVV 2017 bolo doposiaľ najväčšie cvičenie svojho druhu, či už počtom nasadených jednotlivcov a celkov, ale aj po organizačnej a logistickej stránke. K veľkosti cvičenia významne prispelo aj to, že naň boli prizvaný ľudia z radov širokej verejnosti, ktorý mali záujem o vstup do radov SB alebo o samotný bojový výcvik. Účastníci, ktorý nepochádzali z radov SB, boli pridelený k jednotke Služobne mladších (ďalej SL. ML.) brancov (tí, ktorý doposiaľ neabsolvovali LVV).

Príslušníci jednotky SL. Ml. počas piatich dní výcviku absolvovali mnoho taktických cvičení, akými boli napríklad výcvik základnej bojovej prípravy, základy taktických a pechotných postupov či výcvik vedenia útočnej činnosti. Každému cvičeniu predchádzala teoretická príprava. Okrem taktickej teórie a praxe boli príslušníci jednotky SL. ML. neustále vystavení fyzickej a psychickej záťaži, pri ktorej si každý jeden musel siahnuť na dno svojich síl.

Výcvik príslušníkov jednotky Služobne starších (ďalej SL. ST.) bol zameraný na špecializáciu taktických postupov, zladenie kolektívnych postupov v rámci celkov SB a nasadenie na plnenie bojových úloh v rámci pestrej škály operácií. Podobne ako príslušníci jednotky SL. ML absolvovali ku každému cvičeniu teoretickú prípravu a rovnako tak boli vystavený počas trvania celého výcviku zvýšenej fyzickej záťaži vo forme nedostatku spánku a telesných cvičení.

Okrem príslušníkov jednotlivých jednotiek sa LVV 2017 zúčastnilo aj množstvo inštruktorov, logistického personálu, personál kuchyne, zdravotníci a mnoho ďalších, ktorý sa starali o hladký chod cvičenia.

V neposlednom rade bola na výcviku prítomná samotná organizácia LVV, zložená z Velenia síl SB.