LVV 2017 – AJ PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

Neoddeliteľnou súčasťou bojovej prípravy štruktúr síl SB je nasadenie všetkých posádok oddielov a stráží celej organizácie do plnenia úloh v rámci komplexného sústredeného cvičenia s názvom LETNÝ VŠEBRANECKÝ VÝCVIK (LVV). LVV zahŕňa širokú škálu cvičení v rámci pechotnej bojovej prípravy jednotlivcov, celkov či jednotiek, ktoré vyvrcholia v tomto roku univerzálnym simulovaným operačným nasadením slúžiacim na preverenie reakcieschopnosti všetkých nasadených stupňov.

STAŇ SA SÚČASŤOU TOHTOROČNÉHO NAJROZSIAHLEJŠIEHO CVIČENIA SÍL SB

DÁTUM SPUSTENIA – 08.08.2017
DÁTUM UKONČENIA – 13.08.2017

SME TU PRE VÁS!

Organizácia v roku 2017 prináša pre verejnosť širšiu škálu možností angažovať sa do bojovej i nebojovej činnosti SB. Prvou novinkou bolo spustenie rezervnej posádky aktívnych záloh síl SB. Druhá záležitosť sa týka hlavne možnosti zapojenia sa širokej verejnosti priamo do účasti na cvičení LVV 2017. Každý občan SR, ktorý spĺňa prijímacie kritériá, má možnosť absolvovať toto komplexné cvičenie v plnom rozsahu. Zapojením širšej verejnosti do cvičenia LVV 2017 chce velenie hlavnej rady síl SB poskytnúť možnosť občanom SR zvýšiť svoje vedomosti a návyky, ktoré sú využiteľné pri vzniku krízových a mimoriadnych situácií, čím sa zvýši reakcieschopnosť verejnosti na dané rizikové udalosti. Jednotlivci, ktorí nespadajú do štruktúr organizácie, úspešným absolvovaním výcviku LVV v plnom rozsahu môžu na vlastnú žiadosť nastúpiť do regulárnej, či rezervnej posádky síl SB. Absolventi cvičenia z radov širokej verejnosti, mimo štruktúr síl SB, sú počas celého nasadenia v simulovanom bojovom poli zaradení do jednotky SL.ML.

Máš záujem zistiť, čo dokážeš prekonať? Máš záujem o komplexný bojový výcvik,   alebo sa chceš stať príslušníkom síl SB?

Táto možnosť je tu práve pre TEBA! Staň sa súčasťou doposiaľ najrozsiahlejšieho cvičenia bojových štruktúr síl SB!

         Bez ohľadu na to, či chceš byť súčasťou síl SB, alebo absolvovať cvičenie v rámci nadobudnutia osobných vedomostí bez vstupu do štruktúr organizácie, Letný všebranecký výcvik je tu aj pre Teba!

Čo je potrebné pre účasť na LVV 2017?

 • Vek nad 15 rokov,
 • Občianstvo SR,
 • Bezúhonnosť a svojprávnosť.

Ako sa prihlásiť na LVV 2017?

V prípade záujmu o absolvovanie cvičenia LVV 2017 je možné kontaktovať personálne oddelenie síl SB a nahlásiť svoju účasť prostredníctvom e-mailu, či sociálnej siete Facebook zaslaním krátkej správy:

,,Mám záujem absolvovať LVV 2017. (Tvoje meno) (Tvoje priezvisko) (telefónne číslo).“
FACEBOOK: SLOVENSKÍ BRANCI

E-MAIL: slovenskibranci.nabor@gmail.com

Personálne oddelenie Ti žiadosť potvrdí zaslaním odpovede a bude Ťa následne navigovať v ďalšom postupe.

SOCIAL AGENDA HEADER

 

ČO SI ZOBRAŤ SO SEBOU?

Výstroj:

Z hľadiska výstroje je základnou prioritou každého jednotlivca priniesť si výstrojné súčasti vhodné pre pôsobenie v terénnych podmienkach územia Slovenska. Tieto súčasti pozostávajú z poľnej rovnošaty (maskáčové nohavice s blúzou a vojenský nátelník (tričko)), pokrývka hlavy (príslušná k poľnej rovnošate), poľná obuv (vojenské kanady, alebo iná pevná obuv), ochrana hlavy (vojenská balistická prilba), taktická výstroj (taktická vesta, nosný modulárny systém, nosič plátov so sumkami, nosný systém, chestrig), poľná lopatka,  poľný vak (taktický batoh, alebo malá a veľká poľná), spací vak a karimatka.

Doplnková výstroj: poľný riad (príbor a nádoby na teplú stravu vhodné do bojových podmienok), taktické chrániče kĺbov (kolenačky, prípadne lakťovky), taktické rukavice, olivová či maskáčová kukla, alebo šatka, nôž, svietidlo, funkčný zapaľovač, hygienické potreby (toaletný papier, uterák, servítky, šampón, mydlo, zubná kefka a zubná pasta), písacie potreby (pero, ceruzka, zošit), náhradná spodná bielizeň podľa osobného zváženia, repelent, vitamíny, magnézium, …

Výstrojné súčasti, ako poľná rovnošata, vojenský nátelník (tričko), pokrývka hlavy, či bežná taktická výstroj, ako taktická vesta alebo nosné systémy musia byť zladené v nasledovných vzoroch:

 • 85, vz.95, vz.97, vz. 2007 les, woodland, woodland digital, MARPAT, olivové vyhotovenie.

Výzbroj:

Z výzbrojného hľadiska je možné priniesť si jednu z variant:

 • Airsoftová dlhá ručná zbraň,
 • Znehodnotená dlhá ručná zbraň,
 • Expanzná dlhá ručná zbraň s platným dokladom o znehodnotení (tlakovej skúške) a dokladom o evidencii.

V prípade, že účastník nedisponuje žiadnym typom dlhej ručnej zbrane, ktorý by si mohol so sebou na miesto výcviku priniesť, výzbrojný sklad síl SB má na mieste výcvikovej základne k dispozícii niekoľko kusov makiet dlhých ručných zbraní, ktoré si bude možné po dobu trvania výcviku zapožičať.

Špeciálne výstrojné doplnky k výkonu bojovej prípravy z väčšej miery zabezpečuje dostrojovací sklad síl SB, ktorý je zriadený na mieste základne výcviku.

 

Posádka šiestich dní

Oddiely a stráže povolané na sústredené cvičenie LVV 2017 pôsobia počas celého pobytu na stanovenej výcvikovej základni ako jedna posádka s pevne stanoveným a prevereným velením, ktoré bude mať na starosti riadenie výcviku. Posádka bude až do záveru cvičenia rozdelená na dve hlavné jednotky, a to podľa doterajšieho pôsobenia v radoch SB, nadobudnutých skúseností a stupňa vycvičenosti jednotlivca.

 

Jednotka služobne mladších príslušníkov (jednotka SL.ML.) je tvorená príslušníkmi, ktorí doposiaľ neabsolvovali komplexný výcvik základnej bojovej prípravy a základných taktických postupov a taktiež príslušníkmi, ktorí ešte nemali tú česť pôsobiť na predchádzajúcich LVV.

Príslušníci jednotky SL.ML. počas nasadenia absolvujú:

 • Pravidelný fyzický tréning a tréning sebaobrany,
 • Psychologickú prípravu,
 • Výcvik základnej bojovej prípravy a základných bojových zručností,
 • Výcvik základných taktických a pechotných postupov celkov síl SB,
 • Komplexnú taktickú činnosť vedenia bojovej pohotovosti na zaistenie bezpečnosti v rámci základne,
 • Komplexnú taktickú činnosť vedenia útočnej činnosti,
 • Komplexnú taktickú činnosť vedenia obrannej činnosti,
 • Komplexnú taktickú činnosť vedenia presunov,
 • Nasadenie na plnenie bojových úloh v rámci operácie KONTAKT LVV počas 24
 • hodín.

 

Jednotka služobne starších príslušníkov (jednotka SL.ST.) je vytvorená zoskupením príslušníkov služobne starších a príslušníkov, ktorí úspešne absolvovali minimálne jedno nasadenie počas komplexného sústredeného cvičenia LVV. Príslušníci jednotky služobne starších príslušníkov absolvujú pokročilý odborný výcvik. Ten bude zameraný v prvom rade na operačnú pripravenosť riešenia simulovaných incidentov, na bojovú zladenosť a vzájomnú koordináciu nasadených celkov počas plnenia pridelených bojových úloh, najmä zo strategického hľadiska.

Príslušníci jednotky SL.ST. počas nasadenia absolvujú:

 • Nepravidelný fyzický tréning a tréning sebaobrany,
 • Psychologickú prípravu,
 • Bojové zladenie kolektívnych odborných zručností,
 • Výcvik špecializovaných taktických pechotných postupov celkov síl SB,
 • Komplexnú taktickú činnosť vedenia bojovej pohotovosti na zaistenie bezpečnosti základne a predsunutých pozícii v rámci pozičnej a mobilnej obrany,
 • Komplexnú taktickú činnosť vedenia útočnej činnosti v rôznorodom prostredí voči simulovaným predsunutým pozíciám protivníka v rôznorodom zložení (príprava na operáciu SKRYTÁ BÚRKA),
 • Komplexnú taktickú činnosť vedenia pozičnej a mobilnej obrany v predsunutých a záložných palebných obranných líniách voči rôznorodým cieľom simulovaného nepriateľa,
 • Komplexnú taktickú činnosť vedenia prieskumu a lokalizácie rôznorodých cieľov,
 • Komplexnú taktickú činnosť navádzania prostriedkov VZS na pozemné ciele nasadením do lokalizačno-takticko-reakčného cvičenia,
 • Nasadenie na plnenie bojových úloh v rámci operácie KONTAKT LVV počas 24 hodín.

 

LVV 2017 – NOVÝ SPÔSOB BOJOVEJ PRÍPRAVY

Rast a prosperita organizácie sa badateľne prejavuje aj na úrovni vedenia bojového výcviku. Vyvrcholením tohto úsilia je výrazný progres odzrkadlený v kvalite nasadenia posádok do LVV. V roku 2017 bude LVV vedený novou formou. Badateľné zmeny sa prejavia v metódach a úrovni vedenia výcviku jednotky SL.ML a jednotky SL. ST. Ďalšou s výrazných zmien je aj možnosť zapojenia sa širokej verejnosti obyvateľstva SR do výcviku základných bojových zručností a taktických pechotných postupov štruktúr organizácie.

 

Zmeny vo vedení výcviku jednotky SL.ST:

Vďaka doterajšiemu dôkladnému preverovaniu posádok oddielov pri plnení úloh počas operácií VENDETA 2017 a KONTAKT 2017 došlo k výraznejšiemu zladeniu bojových postupov všetkých pôsobiacich celkov služobne starších príslušníkov. Aby bol čas, priestor a možnosti cvičenia LVV 2017 využité čo najefektívnejším spôsobom, metodika vedenia bojovej prípravy na tomto cvičení minimalizovala úkony bojového zladenia celkov a zamerala sa na výkon operačného pôsobenia v rámci simulovaných situácií a operačných nasadení k dosiahnutiu čo najvyššej kooperácie, taktickej a strategickej zladenosti. Príslušníci jednotky SL.ST počas LVV 2017 prejdú niekoľkými celoplošnými simulovanými nasadeniami, kde budú preverení v prvom rade zo stránky hromadného pôsobenia vo veľkom operačnom priestore bojového poľa. Tieto podmienky bežný výcvik posádok jednotlivých oddielov v takto rozsiahlej miere neposkytuje, preto je na mieste zamerať sa na tieto činnosti práve počas LVV 2017.

 

Zmeny vo vedení výcviku jednotky SL.ML:

Prioritné zameranie jednotky zloženej zo služobne mladších príslušníkov a jednotlivcov z radov verejnosti, ktorí majú záujem cvičenie absolvovať, pozostáva z mierne upravených metodík LVV 2016 obohatených o niekoľko novších prvkov vykonávania bojovej pohotovosti, obranného a útočného systému riadenia paľby a zmien v ženijnej a spojovacej príprave. Vyvrcholením celého pôsobenia jednotky SL.ML. je na tohtoročnom všebraneckom výcviku novinkou. Príslušníci jednotky budú plniť počas 24 hodín bojové úlohy stanovené operáciou KONTAKT LVV ktorá v rámci možností a kapacít priestoru simuluje nasadenie v bojovom poli proti opozičným celkom jednotky SL.ST., ktorá po stránke nasadených štruktúr pozostáva z rovnakého zloženia kontingentu.

Operácia KONTAKT LVV preveruje:

 • Schopnosť nasadených kontingentov síl SB okamžite reagovať na vyhlásený stav bojovej pohotovosti a vykonať tak nutnú mobilizáciu do priestorov operačného pôsobenia.
 • Schopnosť celkov nasadených kontingentov síl SB určovať prioritné ciele bojového napadnutia a následnej eliminácie, ktoré je nutné plniť postupne od cieľov najvyššieho záujmu po ciele nižšieho záujmu a strategického významu.
 • Schopnosť celkov nasadených kontingentov síl SB riešiť nečakané a nepravidelné incidenty bojového napadnutia celkami opozičnej strany.
 • Schopnosť celkov nasadených kontingentov síl SB vykonávať plánované, či neplánované operácie v doposiaľ najreálnejších podmienkach konvenčného bojového poľa.
 • Schopnosť celkov nasadených kontingentov síl SB využívať palebnú silu a pridelené zbraňové systémy, muníciu a prostriedky bojovej podpory konvenčných armád.
 • Schopnosť celkov nasadených kontingentov síl SB zapájať do operačného prostredia bojového poľa všetky celky bojových prvkov, nielen prieskumný orgán, úderné jednotky ľahkej pechoty, ale aj jednotky zdravotníckeho zaistenia, podporné a vzdušné sily v zlúčenom pechotnom nasadení.
 • Schopnosť celkov nasadených kontingentov síl SB manévrovať a súperiť o styčné predsunuté operačné základne, či vykonávať intenzívnu pozičnú, alebo mobilnú obranu ovládnutých strategických objektov a priestorov.