LEVICKÉ ŠTRUKTÚRY SÍL SB

Levické štruktúry síl SB spadajúce ako zoskupenie celkov úderných jednotiek pôsobia ako súčasť jedného z najpokrokovejších zložiek organizácie 9. oddielu SB NR. Všetky celky Levických štruktúr udržiavajú paralelný vývoj všetkých doterajších metód a spôsobov výkonu svojej primárnej činnosti spolu so svojim nadriadeným stupňom v Nitre.

Najbližšia vízia vývoja všetkých celkov pôsobiacich v Levickej štruktúre je jej rozšírenie hlavne o personálny rozvoj a rozvoj riadiaceho stupňa na úroveň vďaka ktorej bude možné zaradiť a definovať tieto celky ako jednotný multifunkčný oddiel. Velenie hlavnej rady síl SB preto v súčasnej dobe podstupuje intenzívne a nevyhnutné kroky vedúce k tomuto preklopeniu Levíc na oficiálny stupeň oddielu ktorý sa každým dňom stáva čoraz viac reálnejším. Doposiaľ pripravované a cvičené štruktúry pod krídlami 9. oddielu SB NR sú na úrovni schopnosti udržiavať stopercentnú bojovú pripravenosť jednotlivcov celkov a jednotiek v stanovenom štandarde síl SB. Príslušníci celkov síl SB v Leviciach od čias ich založenia a intenzívneho pôsobenia v silách SB pravidelne podstupovali a naďalej podstupujú regulérny výcvik v rámci vyčlenených odborností a všetky kľúčové a previerkové bojové operácie ktoré boli uskutočnené od čias ich založenia. Príslušníci celkov Levickej štruktúry počas všetkých kľúčových bojových nasadení podali obdivuhodné výsledky.

DSC_1727

 

Prehľad nasadení a prípravného či previerkového bojového pôsobenia Levických štruktúr síl SB:

ROK 2015:

– regulérna bojová príprava úrovne údernej jednotky a s tým spojený paralelný vývoj  riadiacej štruktúry

– komplexné nasadenie v rámci plnenia bojových úloh LVV 2015

4_LVV 2015_TITULKA

ROK 2016:

– regulérna bojová príprava úrovne údernej jednotky a s tým spojený paralelný vývoj riadiacej štruktúry

– previerkové nasadenie v rámci plnenia bojových úloh stabilizačnej operácie ŠTÍT SLOBODY 2016

– previerkové nasadenie v rámci plnenia bojových úloh komplexného reakčného mechanizovaného cvičenia zameraného na výkon ofenzívnych aktivít

– komplexné nasadenie v rámci plnenia bojových úloh LVV 2016

Operácia VENDETA 2017 BANNER

ROK 2017:

 

– regulérna bojová príprava úrovne údernej jednotky, podporných síl, prieskumného  orgánu a s tým spojený paralelný vývoj riadiacej štruktúry

– previerkové nasadenie v rámci plnenia bojových úloh stabilizačnej operácie VENDETA 2017 zameranej na ochranu hraničného pásma

– previerkové nasadenie v rámci plnenia bojových úloh univerzálnej operácie KONTAKT 2017

– komplexné nasadenie v rámci plnenia bojových úloh LVV 2017

LVV 2017 SL ST HEADER

V rámci fázy preklopenia Levickej štruktúry síl SB na úroveň oddielu, je nevyhnutnou súčasťou personálne dopĺňanie novo vytvorených miest so základným funkčným bojovým zaradením. Sily SB týmto otvárajú fázu prijímacieho procesu v rámci celého Levického kraja a jeho okolia čím poskytujú možnosť každému odhodlanému a bezúhonnému občanovi Slovenskej republiky v rámci Levíc a okolia, uchádzať sa o členstvo zaradením a absolvovaním prijímacieho procesu a stať sa tak súčasťou síl SB a výkonom svojej služby pomôcť svojej vlasti a prispieť tak k zvýšeniu reakcieschopnosti obyvateľstva v rámci riešenia krízových situácii.

 

NEVÁHAJ! PRIDAJ SA!

 

Prihláška do prijímacieho procesu zaslaním nasledovného formulára formou správy na oficiálnu stránku síl SB na sociálnej sieti FACEBOOK alebo zaslaním formulára formou správy na oficiálny E-MAIL (slovenskibrancilv@gmail.com) Levických štruktúr.

Prihlášky o zaradenie do prijímacieho procesu je možné zasielať do 19.10.2017 !

SOCIAL AGENDA LEVICE SILY SB