LETNÝ VŠEBRANECKÝ VÝCVIK, KRV POT A SLZY!

Letný všebranecký výcvik sa stal v radoch SB už akýsi pojem, spájaný s fyzickým a psychickým nátlakom, s celkovým vyčerpaním tela, profesionálnym prístupom, ale hlavne je to pojem akéhosi nového štartu do života, do ktorého sa ľudia vracajú odolnejší a silnejší po všetkých stránkach.

Cieľom letného všebraneckého výcviku je okrem nasávania nových vedomostí aj psychické položenie človeka a následne budovanie novej, silnejšej, odolnejšej osobnosti. Na letný všebranecký výcvik členovia chodia dobrovoľne a s vedomím čo ich čaká, no i napriek tomu mnohí tento výcvik nezvládnu. Tohtoročný letný všebranecký sa konal v obci Rybník neďaleko mesta Levice. Výcvik sa uskutočnil na súkromnom pozemku s povolením majiteľa mimo chránenej krajinnej oblasti. Trval od 17.8. do 21.8.

Hneď na začiatku boli členovia rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina pozostávala s príslušníkov služobne mladších, druhá skupina pozostávala s príslušníkov služobne starších. Medzi služobne starších patrili tí, ktorí sa už raz letného všebraneckého výcviku zúčastnili a teda peklom si už prešli. Pre pokročilých bol pripravený plán výcviku podobe riešenia rôznych bojových situácií ktoré vyvolávali   možné incidenty ohrozenia. Riešenie týchto incidentov posádkou služobne starších príslušníkov preverilo celkovú bojovú pripravenosť nasadených družstiev. Služobne mladší príslušníci boli oboznámení s tým, čo ich čaká a ako budú v našich očiach vnímaní. Po tomto poučení mali ešte poslednú šancu si tento svoj krok rozmyslieť a bez hanby odstúpiť. Následne boli zbavení všetkých práv, nemali nárok na meno, namiesto neho dostali identifikačné číslo pod ktorým boli rozpoznávaní. Počas celého výcviku mali prísny zákaz komunikácie s kýmkoľvek ( okrem otázok počas výučby). Panoval aj zákaz voľného pohybu a fajčenia. Ich jediné právo a povinnosť zároveň bolo znášať všetky úskalia, fyzický a psychický nátlak a hlavne poslúchať rozkazy. Pre mnohých to bol šok, plakali, dávili, odpadávali no i tak pokračovali. Vedeli totiž čo je ich cieľom. Namiesto čísla sa stať právoplatným brancom a právo nazývať sa ním. Niekedy sme už ani mi inštruktori nechápali kde sa v nich berie tá energia, ako preboha ešte vládzu, no išli ďalej. Ľudské telo vydrží neuveriteľné veci o čom sme sa i sami presvedčili. Čo sa týka vedomostí boli oboznámení a vycvičení všetkými základnými vedomosťami jednotlivca, od poradovej prípravy cez streleckú prípravu, RCHBO, ženijnu prípravu, základnú prípravu činnosti BOPO, taktickú prípravu až po praktický dril. Boj proti bojovým vozidlám pechoty, vedenie KPM, prevencia pred pyro-nebezpečenstvom, spracovanie potravy v bojovom poli tiež nechýbali v prebranom koncepte výcviku. Toto všetko sú vedomosti ktoré si taktiež odniesli. Na všetkých ktorí výcvik dokončili som právoplatne hrdý ! Toto sú ľudia za ktorých by som dal ruku do ohňa a ktorých odteraz vždy budem nazývať bratmi. Majú u mňa úctu a obdiv zato že to dokázali a nevzdali sa.

S pozdravom a obdivom k všetkým zúčastneným – PETER ŠVRČEK , predseda SB.

13900779_1053138141389802_1085591769_n

PODPREDSEDA SB O LETNOM VŠEBRANECKOM VÝCVIKU 2016

Som nesmierne rád že nasadenie posádok SB do plnenia úloh LVV 2016 dopadlo s 90% úspešnosťou. Príslušníci oboch jednotiek splnili všetky bojové úlohy s maximálnym nasadením napriek všetkej psychickej a fyzickej záťaži. Okrem týchto faktorov plnenie úloh skomplikovalo nepriaznivé počasie ktoré zapríčinilo neustálu vlhkosť počas všetkých dní pôsobenia. LVV 2016 bol doteraz najväčším a najrozsiahlejším cvičením v histórii letných všebraneckých výcvikov počas celého fungovania organizácie.

 

Osobne som  viedol a dohliadal na výcvik služobne starších príslušníkov, ktorí vynaložili neuveriteľné úsilie na dosiahnutie svojich stanovených cieľov. Pevne verím, že si každý z radov pokročilých odniesol maximum skúseností. Ďakujem za vašu odvahu a iniciatívu páni! Bolo mi cťou s vami slúžiť na tomto vyvedení! Služobne mladším absolventom výcviku želám všetko dobré a hlavne veľa odhodlania a síl do ďalšieho pôsobenia v našej organizácii. Pre mnohých z vás bolo toto vyvedenie celkovým štartom v našej organizácii. Garantujem vám však, že práve tento štart je najlepší začiatok. Štart svojho pôsobenia v SB úspešným ukončením LVV vás pripraví na mnohé situácie či po stránke bojovej prípravy, psychickej a vedomostnej. Pevne verím že tak ako ste plnili svoje úlohy v rámci tohto cvičenia, budete plniť aj ďalšie pridelené úlohy v rámci svojich oddielov a jednotiek. Absolventi LVV 2016, som na vás hrdý!

 

Týmto ďakujem všetkým zúčastneným príslušníkom síl SB, všetkým veliteľom oddielov ktorí sa zúčastnili na tomto cvičení spolu so svojimi posádkami, všetkým riadiacim jednotlivých cvičení od fyzickej prípravy cez výcvik ZBZ až po taktické cvičenia. V neposlednom rade ďakujem všetkým osobám podieľajúcim sa všetkými možnými spôsobmi od legislatívy až po logistické zabezpečenie výcviku. ĎAKUJEM!

Michal Feling-podpredseda

Hlavné ciele výcviku v rámci operačného plánu nasadenia jednotky služobne mladších príslušníkov:

 • Výcvik ZBZ,
 • výcvik taktickej prípravy a odborných zručností na úrovni údernej jednotky a podporných síl,
 • zoceľovanie voči fyzickému a psychickému nátlaku,
 • budovanie obranných krídel OS na dvanástej a deviatej hodine,
 • vedenie obrany a preverenie systému riadenia paľby (SRP) na pridelených obranných pásmach,
 • plnenie úloh v rámci BOPO na zaistenie bezpečnosti OS,
 • vedenie pozičnej obrany v predsunutom pásme.

 

Hlavné ciele v rámci operačného plánu nasadenia jednotky služobne starších príslušníkov:

 • Vybudovanie obranného krídla OS na tretej hodine,
 • vedenie obrany prideleného pásma a následné preverenie SRP v obrane,
 • vykonávanie činnosti v rámci úloh BOPO na zaistenie ochrany OS,
 • patrolovacia činnosť na zaistenie bezpečnosti periférii priestoru záujmu,
 • vykonávanie úloh mobilnej obrany v priestore záujmu,
 • eliminácia všetkých zistených pozícií OP-FOR v rámci operačného plánu nasadenia.

 

« 1 z 2 »