Martin Vrbiak

Veliteľ 9.Oddielu SB Nitrančan, pod ktorého organizačne spadajú: stráže v Leviciach a Šuranoch a prípravné skupiny, situované v Zlatých Moravciach a Topoľčanoch. Má prax s organizovaním a vedením výcvikov rôzneho zamerania, no špecializuje sa hlavne na: streleckú prípravu, ženijné práce, diverzné činnosti … Svoje skúsenosti a zručnosti nadobúdal postupne na rôznych výcvikoch, kurzoch a seminároch, ktoré boli organizované hlavne SB, RDA, APU a taktiež dlhodobým samoštúdiom … Zúčastnil sa dvoch všebraneckých výcvikov, kde pôsobil ako inštruktor z ktorých obdržal aj certifikáty. Má úspešne ukončené štúdium na Strednej priemyselnej škole v Nitre s maturitou. V súčasnosti je študentom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity – technickej fakulty.

 

Martin Vrbiak