Ján Dováľ

Narodený 15. Decembra 1981 v Lučenci.
Absolvoval vysokoškolské štúdium prvého stupňa v študijnom programe Kulturológia – riadenie kultúry a turizmu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Bakalárske štúdium zakončil 3. júna 2016 a v štúdiu pokračuje ďalej aj v súčasnosti. Okrem toho absolvoval štúdium na Pedagogickej a Sociálnej akadémie v Lučenci v študijnom programe Sociálno – výchovný pracovník.
V rámci svojho života sa neustále vzdeláva. Má štátne skúšky z anglického jazyka a aktívne hovorí aj po rusky. Má absolvované poľovnícke skúšky, skúšky pre získanie spôsobilosti na držanie zbraní a streliva. Je absolvent PEER programu na riešenie problémov s mladistvými.
V pracovnom živote pôsobí ako profesionálny inštruktor v občianskom združení Project ORION, kde vedie detský pohybový klub a je aj organizátor a inštruktor seminárov pre verejnosť zameraných na sebaobranu. Je trénovaný vo viacerých bojových umeniach: Wing Tsun, Escrima, Svarog, Slovenská Bojová Veda, RBU Systema. Je aktívnym členom EMAA (European Martial Arts Association), kde pôsobí v Lučeneckej pobočke ako inštruktor od roku 2001 a akadémie bojového umenia v Lipanoch.
Jeho záľuby sú práca s deťmi, samoštúdium, zbieranie a čítanie kníh.
Je to hrdý lokálpatriot, ktorý miluje svoju vlasť a aj z toho dôvodu pôsobí ako inštruktor v dobrovoľnej slovenskej národnej domobrane Slovenskí Branci.

kontakt:
mail – dovalj1@gmail.com
FB – https://www.facebook.com/jan.doval.9?fref=ts

 

15032445_1149419311801118_1874284429_n