Filip Rázga

Ing. Filip Rázga, PhD., staršina 1.oddielu SB, je evidovaný ako zdravotnícky personál MZČR, má 31-ročné skúsenosti s bojovými umeniami, má pedagogickú prax, pravidelne vedie odborné semináre na vysokých a stredných školách, zúčastňuje sa medzinárodných seminárov bojových umení. V rámci SB zabezpečuje výcviky sebaobrany, boja bez zbrane, boja s chladnými zbraňami, celkový koncept adaptácie a prispôsobovania neštandardným situáciám a podmienkam. Svojimi skúsenosťami s vedením ľudí dohliada na mentálnu prípravu jednotlivca, jeho osobnostný a fyzický rast, a celkovú zocelenosť. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa a v súčastnosti pôsobí ako samostatný vedecký pracovník v Slovenskej akadémií vied.

 

Filip Rázga