Erik Kubík

Erik Kubík je veliteľom 8. oddielu SB Považan, študuje na strednej zdravotníckej škole – odbor Farmaceutický laborant. Navštevuje kurzy psychológie a prvej pomoci, ktoré trvajú jeden rok. Má absolvovaný kurz ochrany života a zdravia. Je zaučený v taktike boja v zastavanom priestore, boj v lese, taktiež v presune kľúčovej osoby a základy pri prepade civilného auta. Taktiež je zaškolený vo výrobe pascí z granátov. Je stálym organizátorom eko akcií a turistických akcií. Medzi jeho hlavné prednosti patria skúsenosti zo silovo vytrvalostných tréningov a fyzička.

 

Erik Kubík