Druhé prípravné cvičenie posádok 1 a 9. oddielu S.B. na nasadenie do operácie ,,ŠTÍT SLOBODY“

V dňoch 5. a 6.marca. 2016 sa konal výcvik 1. a 9. oddielu SB. Obe cvičenia boli zamerané na prípravu posádok oboch oddielov k úspešnému zvládnutiu simulácie nasadenia v operácii ŠTÍT SLOBODY.

Prípravný výcvik, ktorý oba oddiely absolvovali bol vedený sústredenou prípravou a drilom družstiev na zvládnutie jednotlivých metodík a taktických postupov, ktorými bude vedená simulovaná stabilizácia ohrozenej oblasti v nasadení do tejto operácie. Družstvá oboch oddielov si prešli drilom vedenia útoku, vedenia obrany oblasti sústredenia, vedenia patrolovania a celkovej stabilizácie ohrozenej oblasti. Okrem iného bol kladený dôraz aj na nácvik riešenia rôznych incidentov ako pri vzdušnom poplachu, delostreleckom útoku, ohrozenia kontrolného prepúšťacieho miesta a podobne.

Oba oddiely úspešne absolvovali všetky fázy prípravných cvičení a dnes zostáva už len jediné – a to počkať si na zahájenie operácie a úspešne zvládnuť bojové úlohy, ktoré prinesie účasť v tejto operácii. Branci si počas celkovej prípravy počínali cieľavedome, disciplinovane a organizovanosť družstiev bola na výbornej úrovni.

 

Operácia ,,ŠTÍT SLOBODY“:
Jedná sa o nasadenie posádok vybraných oddielov, ktoré podstupujú sériu cvičení v rámci štandardizačného programu SB do simulovanej situácie, v ktorej je hlavnou úlohou zúčastnených príslušníkov plnenie úloh na obsadenie ohrozenej oblasti, vybudovanie funkčnej obrany oblasti sústredenia a následnej stabilizácie oblasti. Tým, že posádky oddielov absolvujú nasadenie do tejto operácie sa uzavrie fáza prípravy daných oddielov v základných bojových zručnostiach a základnej taktickej prípravy na úrovni úderných jednotiek. Uzavretím tejto fázy sa otvára nová fáza výcviku posádok príslušných oddielov v odbornej príprave po rozdelení na elementy prieskumných orgánov, úderných jednotiek a podporných síl.