Kategórie archív:

SLOVENSKÍ BRANCI V ULICIACH TRNAVY – 7. VÝROČIE VZNIKU SÍL SB

Dňa 05.01.2019 sa v Trnave na Trojičnom námestí uskutočnilo siedme výročie založenia národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci. Práve toto mesto je kľúčovým miestom založenia prvého vlajkového oddielu celej štruktúry siete síl SB, kedy sa rozbehol celý projekt vzniku sedemnástich oddielov našej domobrany, ktoré sú rozmiestnené po celom Slovensku.

Čítaj viac

NEŽNÉ POHLAVIE V SLUŽBÁCH VLASTI

Zuzka je bežné dievča z bežnej rodiny strednej triedy na Slovensku. Žije v Žiline kde i študuje. No popri všetkom čo charakterizuje život iných dievčat v jej veku, časť svojho voľného času sa rozhodla venovať sebazdokonaľovaniu, práci pre blaho svojho okolia a príprave na obranu domova. Zuzka je vlastenka čo jej patrí ku cti.  Je členkou Slovenských Brancov, ktorí združujú vlastencov, občanov SR z každej jednej vrstvy s cieľom vybudovania národnej domobrany.

Čítaj viac

SLOVENSKÍ BRANCI – NÁRODNÁ DOBROVOĽNÁ OBČIANSKA DOMOBRANA

Vybudovanie domobrany na Slovensku je projektom, ktorý v našej vlasti nemá obdobu a Slovenskí Branci predstavujú zaplnenie tohto priestoru pravými vlastencami, ktorí ctia slobodu a práva človeka a sú ochotní použiť svoje sily pre verejné blaho národa. Prvé kroky zakladajúcich členov pred niekoľkými rokmi boli smelým začiatkom, ale s nejasnou budúcnosťou. Postupom času sa však myšlienka vytvorenia slovenskej domobrany rozšírila medzi ľudí, aktívna členská základňa sa rapídne rozrástla a projekt domobrany tak pokračoval ďalej, a to s ešte väčším odhodlaním a vynaloženým úsilím.

Čítaj viac