Budovanie domobrany na Záhorí / inšpekcia činnosti

17. oddiel SB Záhorák tvorí dnes po polročnej snahe jeho členov a vedenia miestnych štruktúr síl SB neodmysliteľnú integrálnu súčasť dobrovoľnej občianskej domobrany SB.

Cvičenie bolo zamerané na zvládnutie základnej bojovej prípravy celkov úderných jednotiek. Programom cvičenia bol dril manipulácie s dlhými ručnými zbraňami, od palebných postojov a vedenie paľby na diaľku po vedenie boja dlhou ručnou zbraňou na blízko. Príslušníci oddielu si aj poriadkovú činnosť, kde bodom výcviku bola i súhra a spolupráca členov pri rozháňaní agresívneho davu. V teoretickej rovne bola vysvetlená a následne pomôckami ozrejmená činnosť s RPG 75 a vedenie boja s obrnenou vojenskou technikou. Taktická časť cvičenia bola zameraná na presun celkov po komunikáciách počas ktorých bola činnosť oddielu preskúšaná v rámci reakcií na rôzne incidenty.

Cvičenia 17. SB oddielu Záhorák sa tento krát zúčastnil i predseda SB a najvyšší veliteľ síl SB Peter Švrček. Hlavným dôvodom návštevy bola inšpekcia činnosti oddielu kedy sa zisťovala nie len bojová pripravenosť ale v prvom rade metodickosť cvičených úkonov, poradovosť, morálka a celkový stav činnosti i mimo výcvikového plánu, teda v civilnom sektore. Po zistený nedostatkov ktoré boli vytknuté vedeniu miestnej štruktúry sa ďalej cvičenie uberalo formou výuky nových vedomostí a priateľskej atmosféry. Predseda SB neopomenul ani zásluhy mnohých brancov ktoré na záverečnom cvičení zhodnotil a pochválil. Zodpovedný vedúci miestnych štruktúr síl SB bol pochválený a na mieste pred nastúpenou jednotkou povýšení do hodnosti Branca 1. triedy za uvedenie oddielu do činnosti schopnej formy a postupne budovanie jeho reakcie a obranyschopnosti. Oddiel tak obstál inšpekciu a pomáha tak spoluvytvárať obranyschopnosť našej vlasti.