5 rokov po tvojom boku SLOVENSKO

Dňa 07.01.2017 bol vykonaný ceremoniálny akt osláv vzniku prvých funkčných štruktúr našej organizácie. V poradí piate výročie vzniku dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci bolo zrealizované v centre mesta Trnava.

Oslavou piateho výročia založenia síl SB sme si pripomenuli podstatu tohto významného termínu, bez ktorého by naše štruktúry nikdy nevznikli. Naša organizácia si udržala svoj štandard a princíp stabilného fungovania už celých päť rokov. Za výrazom existencia sa však skrýva v prvom rade päť rokov úsilia, päť rokov výcviku, päť rokov odhodlania, loajality, vývoja a vytrvalosti postupovať vpred v mene jedného cieľa. Verejný akt výročia pozostával z presunu zúčastnených príslušníkov SB centrom mesta, kde bol vykonávaný nástup pri pamätníkoch významných osobností. Tam sa uskutočnili sa tematické príhovory veliteľov jednotlivých oddielov. Päťročné fungovanie na záver zhrnul predseda organizácie, Peter Švrček. Ukončenie verejnej časti ceremónie pozostávalo zo zloženia prísahy zúčastnenými príslušníkmi SB a z príhovoru podpredsedu organizácie a veliteľa 1. oddielu SB Michala Felinga.

 

Výcvikový rok 2016

Výcvikový rok 2016 bol pre aktívne štruktúry organizácie prelomovým rokom, a to počas celej existencie síl SB. V prvom rade bol aplikovaný štandardizačný výcvikový proces medzi všetky aktívne oddiely, čím bola zvýšená bojová pripravenosť posádok týchto oddielov. Všetky posádky oddielov mali možnosť počas tohto roka absolvovať niekoľko nasadení do simulovaných operácií, čím sa preverila operačná pripravenosť siete velenia a výkonných zložiek. S preverením operačnej pripravenosti posádok ide ruka v ruke preverenie koordinácie všetkých celkov v rámci odbornej úrovne. Do cvičných akcií neboli nasadzované len družstvá a celky v rámci jedného oddielu,  no pri plnení rôznych úloh pôsobili družstvá a celky všetkých oddielov vzájomne, čím došlo k efektívnemu zladeniu. Rok 2016 vyvrcholil doposiaľ najväčším a najdlhším cvičením v histórii celej organizácie. Sústredené cvičenie, ktoré nieslo názov LETNÝ VŠEBRANECKÝ VÝCVIK (LVV) 2016, bolo pre tento rok priam kľúčovým cvičením, na ktorom boli preverené metódy a postupy praktizované počas dlhšieho pôsobenia v poli. Okrem vyššie spomenutých aktivít, naše rady obohatilo množstvo nových členov.   Týmto novým príslušníkom prajeme veľa úspechov, sily a odhodlania do ďalšieho pôsobenia v SB.

 

Príhovor podpredsedu síl SB Michala Felinga:

Milá verejnosť, milý branci!
Už od založenia našej organizácie rozmýšľam nad tým, čo znamená pojem mier.Je to veličina? Je to prázdna fráza? Je to fráza opodstatnená? Je to hodnota?
Mier ako taký sa dá vysvetliť rôznymi spôsobmi. Ja ho vnímam ako vyrovnanie síl rôznych mocností a štátov, v dôsledku ktorého vzniká mierový stav. Avšak v prvom rade, to čo si treba uvedomiť je, že súčasná spoločnosť, spoločnosť v ktorej žijeme, vníma mier ako každodennú samozrejmosť. A to je veľká chyba. Ľudia prestávajú byť obozretní. Mier tu dnes je, no zajtra tu už byť nemusí. Mier závisí len na dohodách ktoré sú na papieri no nik nezaručuje, že tu tie dohody budú platné tisíce rokov. Mier je stav, ktorý treba strážiť a brániť si ho. Mier Vám nikto nedaruje ako nejaký darček a nik ho za Vás nevybojuje a ani vám ho nepostráži. To je to hlavné, čo si treba uvedomiť. Práve preto treba byť pripravený. A až keď budete pripravení, až potom sa zaň môžete postaviť. Ak sa budete biť za mier v čase vojny, bude už neskoro, vtedy tu mier už nebude prítomný. Obranyschopnosť našej vlasti je skrátka jeden z hlavných pilierov našej spoločnosti, ktorý v žiadnom prípade netreba podceňovať! A to práve v mierovom stave. V prípade, že mier padne, treba ho získať späť. Vtedy by mala byť obrana vlasti povinnosťou každého občana. Postaviť sa za mier nie je žiaden dobrovoľný čin či akt! Postaviť sa za mier je povinnosť!

Čo pre Vás znamená Vaša vlasť? Je to vládnuca strana? Je to politika? Alebo prežitok minulého storočia? NIE! Vlasť je to, za čo padali Vaši predkovia a predošlé generácie práve pre to, aby vám vybojovali a ubránili mier! Vlasť je Vaša ľubozvučná slovenčina, Váš materinský jazyk! Vaša vlasť je zem, po ktorej chodíte, vzduch, ktorý dýchate, voda, ktorú pijete. Je to Vaša rodina, Vaši priatelia, Vaši známi a miesta, kam radi chodíte. Vlasť je Váš domov a Vaše útočisko, kde sa nikdy nestratíte.

 

Preto som veľmi rád za každého jedného nového príslušníka, ktorý k nám nastúpi a uvedomuje si tieto zásadné veci a priloží ruku k dielu v mene nášho vyššieho cieľa a v mene mieru.

SLÁVA VLASTI!